CP กระตุ้นรัฐฯ นำเข้า วัคซีนที่หลากหลาย ปัดเกี่ยวข้องสั่งซื้อ ซิโนแวค

ประธานคณะผู้บริหาร CP กระตุ้นรัฐฯ นำเข้า วัคซีนที่หลากหลาย ปัดเกี่ยวข้องการสั่งซื้อ ซิโนแวค
CP กระตุ้นรัฐฯ นำเข้า วัคซีนที่หลากหลาย ปัดเกี่ยวข้องสั่งซื้อ ซิโนแวค

ประเทศไทยเผชิญปัญหาโควิด-19 ระบาด ทำยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพันคนต่อวัน “วัคซีนโควิด-19 ที่หลาก” จึงเป็นความหวังของประชาชน

ล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค. 64) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้ออกกาศว่า ต้องการกระตุ้นรัฐฯ ให้บริหารจัดการอย่างเร่งด่วนสองเรื่อง เรื่องแรกคือ การจัดหา "วัคซีนที่หลากหลาย" และเพียงพออย่างรวดเร็ว เรื่องที่สองคือ "ยารักษาผู้ติดเชื้อ" ซึ่งต้องมีอย่างเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ การแจกจ่ายยาต้องมีกระบวนการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้ป่วยทุกคนควรเข้าถึงยาตั้งแต่มีอาการเริ่มต้น และสื่อสารต่อประชาชนให้มีความชัดเจน

ทั้งนี้ จากกรณีที่ CP แถลงการณ์ชี้แจงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม” โดยช่วงที่ผ่านมา ยังคงมีกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างกว้างขวางว่า CP มีผลประโยชน์แอบแฝงต่อการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล CP ขอยืนยันอีกครั้งว่า การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับซีพีทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังสนับสนุนแนวทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน และนำมาซึ่งการกลับมาสู่วิถีชีวิตปกติให้รวดเร็วที่สุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร CP กล่าวว่า CP มุ่งมั่นที่จะฝ่าวิกฤตโควิดไปกับคนไทยทั้งประเทศ พร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนให้ประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปได้ ในช่วงที่ผ่านมา CP มีการสนับสนุนด้านเสบียงอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนระบบสื่อสาร ให้กับโรงพยาบาลถึง 2,000 โรงพยาบาล และจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งดูแลพนักงานในเครือเพื่อลดภาระภาครัฐ พร้อมยังยืนยันที่จะลงทุนต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย และนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ CP ได้รับผลกระทบที่หนักไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน สุดท้าย เราทุกคนต้องปรับตัว การปรับตัวของคนไทยทั้งประเทศ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งใหม่ ถ้าเรายังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความหวัง มีความมุ่งมั่น ประเทศไทยย่อมผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co