GPO รับมอบ วัคซีนโควิด ซิโนแวค จากจีน 5 แสนโดส

GPO รับมอบ วัคซีนโควิด ซิโนแวค จากจีน 5 แสนโดส

องค์การเภสัชกรรม หรือ GPO รับมอบ วัคซีนโควิด ซิโนแวค จากจีน 5 แสนโดส ปลาย พฤษภาคม รับเพิ่ม 1.5 ล้านโดส

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (15 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การเภสัชกรรม หรือ GPO รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากจีน จำนวน 5 แสนโดส ส่งผลให้ปัจจุบันมีวัคซีนโควิด ซิโนแวค ที่เข้ามาแล้วรวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะเข้ามาเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส

องค์การเภสัชกรรม หรือ GPO รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากจีน จำนวน 5 แสนโดส
องค์การเภสัชกรรม หรือ GPO รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากจีน จำนวน 5 แสนโดสภาพ องค์การเภสัชกรรม

โดยนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด ของซิโนแวค จากประเทศจีนในครั้งนี้ จำนวน 5 แสนโดส ที่มีการบรรจุภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 2–8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคของไทย ประกอบด้วย

-24 กุมภาพันธ์ 2564 ล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส

-22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส

-10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส

-24 เมษายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส

-6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ล้านโดส

-14 พฤษภาคม 2564 เป็นวัคซีนที่ทางประเทศจีนบริจาค จำนวน 5 แสนโดส

-และวันนี้ 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 แสนโดส

รวมไทยได้รับวัคซีนโควิด ของซิโนแวค แล้ว 4.5 โดส และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะเข้ามาอีกจำนวน 1.5 ล้านโดส รวมทั้งสิ้นเป็น 6 ล้านโดส

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิภาพ องค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะทำการจัดหาวัคซีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยวัคซีนจะทำการจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

จากนั้นองค์การฯ จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีน และกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิภาพ องค์การเภสัชกรรม

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co