Sea เสริมทัพอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยด่านหน้าสู้โควิด!

Sea ร่วมบริษัทในเครือ มอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศไทย
Sea เสริมทัพอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยด่านหน้าสู้โควิด!

วิกฤติโควิด 19 ในรอบของปี 2564 นี้ ประเทศกำลังเผชิญกับการขาดแคลนทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะมาเป็นด่านหน้าสู้โควิดให้พวกเราทุกคน แต่ด่านหน้าจะรบได้ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมรบ! Sea (Group) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำและบริษัทในเครือ อาทิ การีนาและช้อปปี้ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ ได้ส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถังให้ประเทศไทย กระจายไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศไทย

โดย นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะที่ Sea เป็นองค์กรที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เราจึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการการรักษาดูแลประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งต้องการการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที Sea จึงใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อจัดหาและนำเข้าถังออกซิเจนจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวน 2,000 ถัง และได้ทำการส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 หวังว่าถังออกซิเจนทั้งหมดจะถูกกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศไทย ที่กำลังขาดแคลนถังออกซิเจนอย่างเร่งด่วน และมีส่วนช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองและกำลังจะเข้าสู่อาการสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน สถานพยาบาลหลายแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ มีความต้องการออกซิเจนเพื่อให้ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหายใจติดขัดสามารถได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ กรมการแพทย์เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง มีความยินดีที่จะรับบริจาคถังออกซิเจน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติและช่วยให้ผู้ป่วยได้มีอาการที่ดีขึ้นได้ต่อไป

สำหรับ Sea (Group) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค ก่อตั้งและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความตั้งใจที่จะมีโอกาสร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน นอกจากประเทศไทยแล้ว Sea ยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย อาทิ อินโดนีเซียและเวียดนาม

แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์กักตัวชุมชน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 และโรงพยาบาลสนาม จะยิ่งทวีความสำคัญในการควบคุมการระบาด และการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ดังนั้น Sea จึงหวังว่าการส่งมอบถังออกซิเจนครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ของโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆ ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยได้ และสามารถเร่งให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co