หมอยง เผย วัคซีน Sinovac ป้องกันการติดเชื้อได้ดี โดยเฉพาะ เชื้อข้ามสายพันธุ์

“ หมอยง ” หรือ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชี้! วัคซีน Sinovac วัคซีนเชื้อตาย ป้องกันการติดเชื้อได้ดี โดยเฉพาะ เชื้อข้ามสายพันธุ์
หมอยง เผย วัคซีน Sinovac ป้องกันการติดเชื้อได้ดี โดยเฉพาะ เชื้อข้ามสายพันธุ์
ภาพจากอีจัน

วันนี้ 2 มีนาคม 64 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หน.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟสบุ๊กอธิบาย เกี่ยวกับเรื่อง วัคซีน Sinovac วัคซีนเชื้อตาย ว่า

ภาพจากอีจัน

ในระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีนส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นสร้างภูมิต้านทานต่อหนามแหลม (spike) ของไวรัสที่ยื่นออกไป เช่นวัคซีน mRNA, virus Vector

แต่ในความเป็นจริง ในระบบภูมิต้านทานของร่างกายอาจจะยับยั้งไวรัสไม่เฉพาะหนามแหลม spike protein ยังมีแกนเปลือก nucleocapsid

ในการตรวจวัดภูมิต้านทาน เราสามารถตรวจ antibody ต่อการแกนเปลือก นี้ได้ด้วย ซึ่งอาจจะมีความสำคัญช่วยเสริมในระบบภูมิต้านทาน ในการต่อต้านการติดเชื้อของไวรัสก็เป็นได้

วัคซีนเชื้อตาย จะมีส่วนประกอบของตัว กระตุ้นภูมิต้านทานหลายอย่า งคล้ายกับไวรัสในธรรมชาติ มากกว่าการสร้างเฉพาะส่วนหนามแหลม

จำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ในระบบภูมิต้านทานโดยเฉพาะส่วนอื่นที่ไม่ใช่หนามแหลม spike

ดังนั้นวัคซีนเชื้อตาย ที่ทำมาจากไวรัสทั้งตัว อาจจะมีการปกป้องอาจจะปกป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่า โดยเฉพาะ การข้ามสายพันธุ์ของไวรัส โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ในส่วนหนามแหลมเพราะมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยเสริมก็เป็นได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co