อนุทิน เปิดตัว รถฟอกไตเคลื่อนที่ คันแรกของไทย และ อาเซียน

นวัตกรรมใหม่เพื่อประชาชน สธ.ไทย เปิดตัว รถฟอกไตเคลื่อนที่ คันแรกของไทย และ อาเซียน อนุทิน เผย ลดภาระการเดินทาง เพิ่มการเข้าถึงการรักษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “รถฟอกไตเคลื่อนที่” นวัตกรรมต้นแบบเพื่อประชาชน คันแรกของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน รองรับการฟอกไตสูงสุด 3 รอบต่อวัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้บริการต่อไป

วันนี้ (29 มิ.ย. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถฟอกไตเคลื่อนที่ นวัตกรรมต้นแบบเพื่อประชาชน ของกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งนายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขยายบริการฟอกไตฟรีให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยผลักดันให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นให้บริการผู้ป่วยโรคไตแบบเชิงรุก มุ่งการเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อ ลดแออัด ลดรอคอย สะดวก และใกล้บ้าน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี 2565 พบว่า 1 ใน 25 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ต้องล้างไตเพิ่มจำนวนมาก

นายอนุทิน กล่าว “รถฟอกไตเคลื่อนที่” ถือเป็นนวัตกรรมต้นแบบคันแรกของประเทศไทยและกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ช่วยลดข้อจำกัดการให้บริการในชุมชน และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ซึ่งระยะต่อไป โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ในพื้นที่กันดาร ห่างไกล หรือพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้น”

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 5 ที่ต้องรับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) 23,414 ราย และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 49,609 ราย มีคลินิกให้บริการฟอกไตด้วยวิธี Hemodialysis 1,151 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ห่างไกล ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ส่งผลต่อคุณภาพและความต่อเนื่องในการรักษา

รถฟอกไตเคลื่อนที่จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้มากขึ้น ทั้งนี้ ภายในรถ ประกอบด้วย เครื่องฟอกไต 2 เครื่อง ให้บริการได้สูงสุด 3 รอบต่อวัน มีระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบการกำจัดน้ำเสียจากการล้างไตผู้ป่วย ที่ได้มาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 1 คน และผู้ช่วยพยาบาลอีก 1 คน ประจำรถให้บริการ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ติดตามอาการผู้ป่วยขณะฟอกเลือดผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้บริการ

นวัตกรรมดีๆแบบนี้ คงช่วยให้ผู้ป่วยฟอกไตที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ได้สะดวกและเข้ารับการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ