กองสลาก แก้ปัญหา หวยแพง ให้รางวัลนำจับ 1000 บาท

กองสลาก แก้ปัญหา หวยแพง ให้รางวัลนำจับ 1000 บาท

แก้ปัญหาตรงจุด? ผอ. กองสลาก ปิ๊ง แก้ปัญหา หวยแพง ให้รางวัลคนนำจับ 1000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่วมกันขายตามราคา

แนวทางแก้ปัญหาหวยแพง? พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสลากลอตเตอรี่เกินราคา หรือ ปัญหา หวยแพง ที่กำลังเป็นปัญหาต่อประชาชน และการวิพากษ์วิจารณ์ โดย ผู้อำนวยการกองสสลาก ได้อธิบาย ดังนี้

กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น เป็น 12% จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7% ถือยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขายสลากในราคา 80 บาท

เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขายสลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บาท

เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคดี

แก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโทษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตรวจราคาขาย การรวมสลากชุด เพื่อยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559-2563 กองสลากได้ยกเลิกตัวแทนขายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิการ 1,595 ราย ยกเลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ราย ยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 5,464 ราย รวม 30,231 ราย

มาตรการแก้ไขในระยะยาว มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co