ดวงรายวัน คนเกิดวันอังคาร ระวังคำพูด ระงับ อารมณ์ ให้ดี

ดวงรายวัน วิบากกรรม คนเกิดวันอังคาร มักโดน เอาเปรียบ ใส่ร้ายบ่อยๆ ระวังคำพูด ระงับ อารมณ์ ความหัวร้อนเอาไว้ให้ดี
ดวงรายวัน คนเกิดวันอังคาร ระวังคำพูด ระงับ อารมณ์ ให้ดี

#คนเกิดวันอังคาร

วิบากกรรมที่ติดตัว คือ ชอบโดนเอาเปรียบ ทําคุณคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคน

เห็นการแสดงออกในเรื่องวาจา และอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้ง ๆ ที่คุณเองเป็นคนตรงและจริงใจ แต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่เอาอะไรเลย

การแก้ไขกรรม ควรทําบุญกับพระและพ่อแม่ช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคนที่มีบุญคุณ ไม่ตําหนิ

คนอื่นการแก้ไขเพื่อลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งด้วยการบริจาคน้ำ ธูป และสังฆทาน

วัตถุมงคลที่ควรมีติดตัว องค์สิวลีหรือรูปพระแม่ลักษมี

องค์สิวลี เป็น #พระอรหันต์แห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด ทำให้มีผู้ที่ทำธุรกิจการค้า หรือต้องการประสบความสำเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยม หรือโชคลาภ

การเตรียมบูชาพระสีวลี

บูชาด้วย น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ แล้ว จุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

คาถาบูชาพระสิวลี

“ สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ ”

รูปพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

วิธีการไหว้บูชาของพรพระแม่ลักษมี

เริ่มด้วยการสวดบูชาพระพิฆเนศ ตามปกติแล้ว ในการขอพรเทพและเทวีในศาสนาฮินดูทุกพระองค์ สิ่งแรกที่ต้องกระทำก่อนก็คือการสวดบูชาพระพิฆเนศ การไหว้พระแม่ลักษมีก็เช่นกันค่ะ ควรสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อให้พระองค์อำนวยพรให้การขอพรของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยสามารถสวดบูชาพระพิฆเนศแบบย่อได้ คือบทสวดว่า โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ซึ่งจะสวดกี่จบก็ได้ตามความสะดวกจากนั้นจึงค่อยสวดบทบูชาพระแม่

บทบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย

นะโม นะมะห์

เมื่อสวดบูชาพระแม่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการขอพร ซึ่งการขอพรนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูชาเทพเจ้าฮินดูมักจะแนะนำให้ผู้ขอพร เมื่อขอพรเสร็จแล้วให้สวด โอม ศานติ ศานติ ศานติ

คลิปแนะนำอีจัน
เกือบ 3 ปีที่ปิดม่าน ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา คัมแบ็ค!!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co