เปิดฤกษ์! ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย ด้วยตนเอง 21 เม.ย.67

เปิดฤกษ์! ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย ด้วยตนเอง วันที่ 21 เม.ย.67 พร้อมวิธีการและคาถา

ใครดวงไม่ดี ดวงซวย ทำอะไรติดขัด ลองทำดูค่ะ

แต่บอกก่อนว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ”

อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร โพสต์ในเฟซบุ๊ก ดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว อธิบายถึง ฤกษ์ดี ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย ด้วยตนเอง สำหรับคนที่ทำอะไรก็ซวย ไม่ถูกเลขไม่มีโชค ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ บางทีหมอดูทักว่าจะดี ก็ไม่ดีขึ้น

มีอีกหนึ่งวิธีแก้ คือ การล้างซวย ล้างอาถรรพ์ ด้วยตนเอง สิ่งที่ติดขัดจะหมดสิ้นไป วิญญาณที่เกาะติดท่านก็จะมลายหายสิ้นไป สิ่งดี ๆ ทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่ตัวท่าน

ฤกษ์ล้างซวย ล้างอาถรรพ์ คือ วันที่  21 เมษายน 2567 เวลา 18.32 น. – 23.00 น.

วิธีการ

ในห้วงวันเวลาดังกล่าว ให้ท่าน นำน้ำใส่ขันหรือภาชนะ ตั้งเทียนในขันเหมือนในรูป ถ้ามีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวัณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่างๆ ที่ได้รับการปลุกเสกแล้วใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร

เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว

กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน…..และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ

แล้วนำไปอาบ ในห้องน้ำ เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก(นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน)

หลังจากทำพิธีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอให้ตั้งใจ ตั้งสติ แล้วทำ รับรอง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

หมายเหตุ เทียนสีไหนก็ได้ ภาชนะจะเป็นขันเป็นถ้วยชามได้ทั้งหมด เหรียญพระอะไรก็ได้ เน้นเหรียญท้าวเวสสุวัณก่อนถ้ามี ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่