วันนี้วันดี ขอพรพระพิฆเนศ วันวินายักจตุรถี

สายมูห้ามพลาด! วันนี้วันดี วันขอพรพระพิฆเนศ วันวินายักจตุรถี อธิษฐานขอพร ขอโชคลาภ

สายมูต้องไม่พลาด คืนนี้ยังทัน

วันวินายักจตุรถี คือวันขึ้น 4 ค่ำของแต่ละเดือน เดือนนี้ตรงกับวันนี้พอดี (23 ก.พ. 66) เป็นฤกษ์ดี ในการบูชาขอพรต่อองค์พระคเณศ

โดยผู้ศรัทธาส่วนมาก จะ นั่งสมาธิ สวดบูชา ถึงองค์พระพิฆเนศ รวมทั้งถวายขนมลาดู  โมทกะ ขนมหวานต่างๆ หญ้าแพรก ใบพลู ผลไม้ตามฤดูกาล และสวดพระนามทั้ง 21 พระนาม รวมถึงโศลกต่างๆ เพื่อสรรเสริญ ต่อองค์พระคเณศ และขอพร ต่อพระองค์