บิ๊กตู่ ได้ไปต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ไม่มีความผิด คดีบ้านพักทหาร

เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ บิ๊กตู่ รอด คดีบ้านพักทหาร ชี้ชัดไม่ผิด นั่งเก้าอี้นายกต่อ
บิ๊กตู่ ได้ไปต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ไม่มีความผิด คดีบ้านพักทหาร

สิ้นสุดการรอคอย หลังประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องสิ้นสุดลงเนื่องจาก นายก ยังอยู่บ้านพักทหาร โดยไม่มีสิทธิการพักอาศัย เพราะเกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น ซึ่งอาจเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4)

ล่าสุดวันนี้ 2 ธ.ค.2563 ศาล อ่านคำวินิจฉัย โดยเวลา 15.00 น. คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ เป็นผู้มีสิทธิที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรองเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของกองทัพบกมาก่อน และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ความเป็นนายกฯจึงไม่สิ้นสุดลง
ซึ่งข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเป็นผู้บัญชาการทหารบก พักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวของกองทัพบก เมื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในกองทัพบก ต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และเคยเป็น ผบ.ทบ.มาแล้ว 30 ก.ย. 2557 แต่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็มีสิทธิ์พักอาศัยอยู่ เนื่องจากเคยเป็น ผบ.ทบ.มาก่อน ส่วนการที่กองทัพบกสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าประปาสามารถทำได้

ดังนั้นกองทัพบก สามารถจัดบ้านพักให้กับนายกรัฐมนตรีให้มีความปลอดภัย

เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ บิ๊กตู่ รอด คดีบ้านพักทหาร ชี้ชัดไม่ผิด นั่งเก้าอี้นายกต่อ
ส่วนการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและหัวหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นำมาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160(5)หรือไม่นั้น วินิจฉัยแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุด ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) นั่นเอง
เปิดคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ บิ๊กตู่ รอด คดีบ้านพักทหาร ชี้ชัดไม่ผิด นั่งเก้าอี้นายกต่อ
ขณะเดียวกันหลังการวินิจฉัยของศาลฯ กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณ 5 แยกลาดยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรง กับผลวินิจฉัยแต่อย่างด ต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปักหมุดรอที่เพจอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co