สมุทรสาคร ตั้งเป้าสกัดโควิด ตรวจเชิงรุก แสนตัวอย่างต่อสัปดาห์

ตรวจเชิงรุก ทั่วสมุทรสาคร ไม่น้อยกว่า 100,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ หวังสกัดโควิด 19
 สมุทรสาคร ตั้งเป้าสกัดโควิด ตรวจเชิงรุก แสนตัวอย่างต่อสัปดาห์

เร่ง ตรวจเชิงรุก โควิด 19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการรองรับการ ตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วย (Active case finding) ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ในการลงพื้นที่ปูพรม ตรวจเชิงรุก โดยเป้าหมายเป็นกลุ่มแม่ค้า พ่อค้า คนในชุมชน รวมถึงโรงงานที่มีแรงงานทั้งคนไทยและชาวเมียนมาจำนวนมากให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งหากพบเชื้อจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

ภาพจาก ไทยรู้สู้โควิด

สำหรับการวางแผนดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ UHosNet ประมาณ 30 ทีม ซึ่งมีศักยภาพในการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Swab หรือใช้สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก โดยในส่วนกลางสามารถตรวจได้ 4,700 ตัวอย่างต่อวัน และเครือข่ายในจังหวัด 8,000 ตัวอย่างต่อวัน หรือ รวมแล้ว 90,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

ภาพจาก ไทยรู้สู้โควิด

นอกจากนี้ทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถตรวจได้อีก 10,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ทำให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเชิงรุกสามารถตรวจได้ถึง 100,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ซึ่งได้มีการบริหารจัดการแล้ว และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งจาก NP Swab และการเก็บตัวอย่างน้ำลาย (saliva)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co