เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม นาโน แผ่นกรอง ฝุ่น PM 2.5

สวทช. ตอบโจทย์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม นาโน แผ่นกรอง ฝุ่น PM 2.5 ลดมลภาวะทางอากาศสำหรับรถยนต์
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม นาโน แผ่นกรอง ฝุ่น PM 2.5
ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ฝุ่น PM 2.5 และมลภาวะทางอากาศต่างๆ ล้วนเป็นวิกฤตสุขภาพ ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบนาโน สู่การประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันได้ อย่างแผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ต้านเชื้อรา-แบคทีเรีย

โดย ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. กล่าวถึงความร่วมมือภายใต้โจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในครั้งนี้ ว่า มองเห็นโอกาสจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีของศูนยฯ ซึ่งแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่นั้น จะมีความสามารถในการกรองอนุภาคของฝุ่น PM 2.5 จุลินทรีย์และ เชื้อรา ได้ตามขนาดของช่องว่าง หรือรูของแผ่นกรองอากาศเท่านั้น

ทั้งนี้ จุลินทรีย์และเชื้อรา ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูกรอง จะสะสมอยู่บนพื้นผิวของแผ่นกรองอากาศ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้ และเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และหากแผ่นกรองเสื่อมสภาพลง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจหลุดลอยออกมาปนเปื้อนกับอากาศ และมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน เกิดเป็นโรคภูมิแพ้ หรือ ปอดอักเสบ เป็นต้น

ซึ่ง แผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงฝุ่น PM 2.5 เป็นการพัฒนาแผ่นกรองอากาศในรถยนต์เพื่อช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ อาศัยการทำงานของอนุภาคนาโนที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ซึ่งสารเคลือบฯ เมื่อสัมผัสกับผนังเซลล์ของจุลินทรีย์จะทำให้ผนังของเซลล์เสียหาย หรือยับยั้งระบบการเผาผลาญในเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้

โดยจุดเด่นของแผ่นกรองอากาศที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถยับยั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่ำและกระบวนการผลิตสารเคลือบที่ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้กระบวนการเคลือบแผ่นกรองอากาศชนิดผ้าไม่ถักทอ สามารถประยุกต์ใช้กับการเคลือบในระดับอุตสาหกรรม และลักษณะทางกายภาพของแผ่นกรองอากาศภายหลังการเคลือบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น สี หรือการขึ้นจีบแผ่นกรอง และความสามารถในการผ่านของอากาศ

ทั้งนี้รถยนต์ทุกคัน จำเป็นต้องมีแผ่นกรองอากาศ ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลภาวะทางอากาศ หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรอง ให้คุณภาพอากาศในห้องโดยสารดีขึ้น จะถือเป็นทางเลือกใหม่

โดยผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาของนาโนเทค สวทช. จะตอบความต้องการนี้ ด้วยความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยนี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ตามวิธีการทดสอบมาตรฐานทั้ง Antifungal activity, assessment on textile material: AATCC TM30:2017 (test III), CLSI M2-A11: Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests (Clear zone Test) และParticulate efficiency tests are followed by ISO16890 Classification ISO ePM10 (สามารถกรองฝุ่นขนาด 0.3-10 ไมครอน) โดยหลังการเคลือบ อัตราการไหลเวียนอากาศ (air flow rate) และการสูญเสียแรงดัน (Pressure drop) เท่าเดิม

นอกจากนี้ มีการทดสอบการใช้งานโดยนำไปกรองอากาศในรถยนต์ ที่มีขนาดห้องโดยสารต่างกัน ทดลองใช้จนถึงประมาณ 13,000 กิโลเมตร พบว่ายังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย และไม่พบการหลุดของอนุภาคนาโนออกจากแผ่นกรอง

ซึ่งล่าสุดมีภาคเอกชน เตรียมนำแผ่นกรองอากาศนาโน ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย สำหรับรถยนต์ออกสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านบริษัทพันธมิตรที่ดูแลด้านการทำตลาดในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 โดยตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเพิ่ม 100% ขณะเดียวกัน ก็มีแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศ นำร่องในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่าง สปป.ลาว และเวียดนาม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co