เช็ก !! เงื่อนไข จองโรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วันนี้ พร้อมขั้นตอน

เช็ก !! เงื่อนไข จองโรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วันนี้ 8 ตุลาคม 2564 พร้อมขั้นตอน โดยเริ่มเที่ยวได้ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป
เช็ก !! เงื่อนไข จองโรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วันนี้ พร้อมขั้นตอน
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3ภาพ อีจัน

อีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน ถึงขั้นดำเนินการต่อเนื่องมาถึงเฟส 3 นั้นคือ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นการใช้จ่าย และเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565

ภาพ เราเที่ยวด้วยกัน.com

โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เพิ่มจำนวนอีก 2 ล้านสิทธิ์ สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

-รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

-จำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน

-เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ ส่วนการเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

-รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหาร หรือ คูปองท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อเช็คอิน โรงแรมสำเร็จ

-โดยจะได้รับคูปองอาหาร หรือ คูปองท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็คอิน ซึ่งคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็คเอ้าท์

-คูปอง สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนต้องชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนันสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร

-ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น ซึ่งจะได้รับ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง 40% ของราคาตั๋ว แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร

-สิทธิ์เพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋ว แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

-ต้องชำระค่าตั๋วเต็มจำนวนก่อน ขณะจองตั๋ว และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึงเช็คอิน และเช็คเอ้าท์ กับโรงแรมที่จองในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จริง

-ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ โดยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)

-วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็คอิน หรือ เช็คเอ้าท์ โรงแรมที่จองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

ภาพ เราเที่ยวด้วยกัน.com

ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนจองที่พัก-โรงแรม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึง 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. และเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (สิ้นสุดโครงการ 31 มกราคม 2565)

ภาพ เราเที่ยวด้วยกัน.com

Related Stories

No stories found.