เช็กกำหนดการ งานนวราตรีวัดเเขก 9 คืน

9 วัน 9 คืน นวราตรีวัดเเขก สายมูต้องไป เช็กวันเวลาที่ทำพิธีได้เลย จะได้เตรียมตัวถูก
เช็กกำหนดการ งานนวราตรีวัดเเขก 9 คืน

#แจกเเหลกแจกที่มู

สายมูพลาดไม่ได้ งานนวราตรี 2565 ขบวนแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก สุดยิ่งใหญ่

นวราตรี Navaratri เป็นเทศกาลบูชาพระแม่ทุรคา และพระแม่ปารวตีในภาคปางต่าง ๆ เก้าปาง เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งในรอบปีตามปฏิทินฮินดู รวมไปถึงชาวอินเดียโพ้นทะเลที่อยู่ตามประเทศต่างๆ ของโลกก็ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองกัน รวมถึงในไทยเองด้วย ซึ่งคำว่า นวราตรี ก็แปลตรงตัวได้ว่า "เก้าคืน" ในภาษาสันสกฤต แต่จัดจริงเป็นเวลา 10 วัน วันที่สิบมักจะเรียกว่าเป็นวันวิชยาทศมี หรือ "ทศหรา" ซึ่งเป็นวันที่สำคัญสุดของเทศกาลนี้

เทศกาลนี้จะจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี แต่นวราตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบูชาพระแม่ทุรคา ซึ่งแม้จะจัดกันทั้งประเทศ แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ภูมิภาค

💕เช็กกันเลยว่างานมีวันไหนกันบ้าง

🔴วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจำปี 2565 พิธีบูชาเข้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน, พิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า, พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มทาเทวีและมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯ เพื่อเริ่มงานนวราตรีประจำปี พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา 16.00 น. เสร็จพิธีอัญเชิญพิฆเนศวร, องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ ในเส้นทางถนนปั้น

🔴วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 : เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2565 (Navarathri 2022) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา เวลาประมาณ 18.30 น. (บูชาองค์พระแม่ครีมหาทุรคาเทวี)

🔴วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

🔴วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 1930 น. เป็นต้นไป

🔴วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

🔴วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

🔴วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์และเงินทอง) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

🔴วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระศิวะมหาเทพ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

🔴วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ฯ บูชาองค์พระศิวะฯ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 1930 น. เป็นต้นไป

🔴วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 : พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัมเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นตันไป

🔴วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 : งานแห่ประเพณีประจำปีวัดพระศรีมหาอมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (VIYAJA DASMI) ขบวนแห่ออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเวลา 19.30 น.

🔴วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 : พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์ และคณะคนทรง (Yellow Water Festival)พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.00 น. หลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ ที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี

**หมายเหตุ :

1. ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ออกแห่ฯ

2. ทุกวันแรม 4 ค่ำของทุกเดือนจะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พิฆเนศวร ออกแห่ฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co