กรมการแพทย์ ทำคลิปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เสียสละสู้โควิด

กรมการแพทย์ ทำคลิปขอบคุณเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้าสู้โควิด
กรมการแพทย์ ทำคลิปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เสียสละสู้โควิด

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่คลิป โดยเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเสมือน นักรบด่านหน้าในการต่อสู้กับไวรัสโควิด และมีการสัมภาษณ์ นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ถึงการร่วมมือร่วมใจ และการดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ มีข้อความประกอบคลิปวิดีโอดังกล่าว ระบุว่า “ เราขอส่งกำลังใจให้ทุกแรงกาย ทุกแรงใจที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนให้ห่างไกลโควิด มากกว่าคำว่าหน้าที่ มากกว่าคำว่าเสียสละ คือความทุ่มเทด้วยหัวใจ ในการทำงาน ณ "โรงพยาบาลสนาม"

ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต รวมทั้ง โรงเรียนแพทย์ (UHosNet) กลาโหม ทีมสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง วัด ชุมชน เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ... แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #กรมการแพทย์ #ทีมประเทศไทย”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co