ศรีสุวรรณ ยื่นคำร้อง กสทช. กรณี ควบรวมธุรกิจ True – Dtac

ศรีสุวรรณ ลุย! ยื่นคำร้อง กสทช. กรณี ควบรวมธุรกิจ True-Dtac ส่อ ผูกขาด-ขัดต่อกฎหมาย

วันนี้ 28 มี.ค. ที่ สำนักงาน กสทช, ถ.พหลโยธิน ซ.8 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอให้ กสทช.ใช้อำนาจตาม

หมายในการระงับ ยับยั้ง ป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

มือถือของบริษัททรูและดีแทค

ทั้งนี้ได้ประกาศจะดำเนินการควบรวมธุรกิจโทรศัพท์มือถือ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (เทคคอมปะนี) อันอาจเป็นการขัดต่อ กฎหมาย กฎระเบียบของ กสทช.ได้ซึ่งการควบรวมธุรกิจของทรูกับดีแทค จะก่อให้เกิดการผูกขาดและกระทบต่อการแข่งขันของกิจการให้บริการทศัพมือถือ เพราะนอกจากจะมีผลกระทบด้านการเงินการลงทุน ผลกระทบมหาศาลต่อผู้บริโภดและธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งธุรกิจด้านฟินซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีกค้าส่งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเครือข่ายของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมด้วย

นอกจากนั้น ตามพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ม.21 กำหนดให้ กสทช.กำหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตกระทำการอย่างใดอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมในเรื่อง การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน การใช้อำนาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม หรือ โดยเฉพาะใน ม.69 กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการที่ กสทช. กำหนดตามม.21 ด้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่กระทำความผิดซ้ำต้องระวางโทษเป็นทวีคูณอีกด้วย

โดยตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม 2549 ข้อ 8 กำหนดไว้ว่า กรณีที่ กสทช. พิจารณาเห็นว่า การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม
กสทช. อาจสั่งห้ามการถือครองกิจการหรือกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด 4 เพื่อป้องกันหรือ ระงับการกระทำหรือพฤดิกรรมอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการ ดังนั้น หาก กสทช. พิจารณาเห็นว่า การควบรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทด จะทำให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจำกัด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม กสทช. ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายสั่งห้ามการควบรวมหรือถือครองกิจการของ 2 ค่ายบริษัทมือถือดังกล่าวได้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

คลิปอีจันแนะนำ
ศรีสุวรรณ ยื่นคำร้อง กสทช. ควบรวมธุรกิจ True – Dtac