ไทยพาณิชย์ ขยายมาตรการช่วยเหลือ ระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบ โควิด

ไทยพาณิชย์ ขยายมาตรการช่วยเหลือ ระยะ 3 จากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบ โควิด ให้ลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ขยายมาตรการช่วยเหลือ ระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบ โควิด

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกประกาศขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย

-มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้แก่ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16% สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%
-มาตรการเพิ่มเติม สำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร JCB และ รายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)
-สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)


-สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี
-สินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
-สินเชื่อบ้าน ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
- สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี) ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
ทั้งนี้ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน App SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co