ตรวจสอบสิทธิ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหนบ้าง ได้รับเงินส่วนไหนบ้าง ?

ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้รับเงินส่วนไหนบ้างและเข้าวันไหนบ้าง ? พร้อมวิธีกดเงินสดผ่าน ATM

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งวันนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ โดยวันที่ 22 พ.ย. 2565 ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยจะโอนเงินเข้าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยคนพิการ รวมถึงมีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท รวมเป็น 1,000 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่หลายรายการ แต่จะมีเงินส่วนไหนบ้าง และเงินเข้าบัตรคนจนวันไหน


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้าง?

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 • วงเงินซื้อขายสินค้า 200 / 300 บาท ต่อเดือน

 • ส่วนลดค่้าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน ( ถึงธันวามคม 65)

 • บขส. 500 บาทต่อเดือน

 • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 • รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) /ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

ทุกวันที่ 18 ของเดือน

เงินค่าไฟฟ้า

 • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

 • ไม่เกิน 100 บาทต่อ ครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯเป็นผู้ชำระเอง)

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสมสมในเดือนถัดไปได้

ทุกวันที่ 22 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยคนพิการ)

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วิธีกดเงินสดมีขั้นตอนดังนี้

 •  สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

 •  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

 • เข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (หากตู้เอทีเอ็ม ที่ไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน)

 • กดปุ่ม “ขอดูยอดวงเงินเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินเท่าไหร่

 •  ระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

 • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ  

 •  กดปุ่ม “ถอนเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” จากนั้นจะได้รับเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ

คลิปอีจันแนะนำ
เตรียมบูรณะ ที่พักสงฆ์…ไร้ชื่อ ในทะเบียนวัด-วัดร้างเมืองชุมพร