คลังเปิดลงทะเบียนโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 3

รอบเช้าเต็มแล้ว! โครงการ “ชิมช้อปใช้เฟส 3” เพิ่มสิทธิ์ใช้จ่ายท่องเที่ยว ทุกจังหวัด เปิด 2 ล้านสิทธิ์ วันละ 7.5 แสนราย
คลังเปิดลงทะเบียนโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 3

หลังจาก ครม. ไฟเขียวชิมช้อปใช้เฟส3 เพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ถึงมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 ว่า จะไม่มีการแจกเงินสดจำนวน 1,000 บาท แต่ยังคงใช้ได้เฉพาะกระเป๋าตัง 2 ที่เติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง” แล้วใช้จ่ายเท่านั้น

ภาพจากอีจัน
ดังนั้น มาตรการชิมช้อปใช้ ระยะที่ 3 จึงไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท ในกระเป๋าช่อง 1 แต่ยังคงให้สิทธิ์ในส่วนกระเป๋าช่อง 2 ซึ่งได้เงินคืน (cash back) กรณีใช้เงินในกระเป๋าช่อง 2 หากมียอดใช้ถึง 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 15% หรือไม่เกิน 4,500 บาท และหากใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก 20,000 บาท หรือเกินวงเงิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท จะได้รับเงินคืนอีก 20% แต่ไม่เกิน 4,000 บาท ซึ่งรวมแล้วจะได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 8,500 บาท เพื่อไม่ให้วงเงินเกิน 9,000 ล้านบาท
ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ไม่มีการแจกเงินจำนวน 1,000 บาท สิ่งที่คุณจะได้ คือ เงินคืน (Cash back) จะได้รับเงินคืน 15% สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และเงินคืน 20% สำหรับการใช้จ่ายมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์ จำนวน 2 ล้านราย โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านราย
ภาพจากอีจัน
ชิมช้อปใช้ เฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียน โดยแบ่งวันละ 2 รอบ คือ 06.00 น. และ 18.00 น. ผู้ที่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนอีก ผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดที่ผู้รับสิทธิ์พักอาศัยอยู่
ครั้งนี้รวมค่าใช้จ่ายแพ็กเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินในประเทศ และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องมาร่วมโครงการเพื่อรับเงินชดเชยคืนได้ (จากเดิมที่มาตรการไม่เปิดให้รวมรายจ่ายจากแพ็กเกจท่องเที่ยวได้
ภาพจากอีจัน
กันสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น รวม 500,000 ราย (จาก 2 ล้านราย) ขยายเวลามาตรการจากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2562 ออกไปเป็น 31 ม.ค. 2563 เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน สิทธิ์เพิ่มเติมเหล่านี้ ผู้ที่ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้เฟส 1 และเฟส 2 ได้รับด้วย
นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้ผู้ได้สิทธิ์สามารถเดินทางไปได้ทุกจังหวัด จากเดิมเฟส 1 และ 2 ที่ห้ามใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุในบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน และให้ใช้จ่ายค่าบริการ ที่พัก การเดินทาง
บริการที่เกี่ยวเนื่องได้ด้วย เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน นี้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co