ฟาร์มไก่ "ปารีณา" รุกป่าสงวน!

จ่อข้อหาหนัก "ปารีณา" ฟาร์มไก่ รุกป่าสงวน!
ฟาร์มไก่ "ปารีณา" รุกป่าสงวน!

วันที่ 24 พ.ย. 62 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) , กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.ราชบุรี และ เจ้าหน้ากรมการปกครอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ดิน 1,706 ไร่ ใน ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ภาพจากอีจัน

โดย เวลา 8.00น คณะทำงานในส่วนของกรมป่าไม้ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี


ต่อมา เวลา 9.00น ได้ประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานของ กรมป่าไม้ และ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางเข้าตรวจสอบ

ภาพจากอีจัน


เวลา 14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ โดยใช้หมายศาลจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ครอบครองของฟาร์มไก่ “เขาสน2”เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในพื้นที่
สภาพฟาร์มไก่ ไม่พบการเลี้ยงไก่ ผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมตรวจสอบให้การว่า ทางฟาร์มเพิ่งมีการจับไก่ออกไปทั้งหมด ในฟาร์มไก่ “เขาสน2”

เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า พื้นที่ของฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม 1” อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด พื้นที่ตามการอ่านแปลภาพทางอากาศ และการนำชี้ ของผู้นำชุมชน ในพื้นที่พบว่า พื้นที่ฟาร์มไก่ มีเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่


ส่วนฟาร์มไก่ “เขาสน 2”อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งๆ พื้นที่ 31-0-12ไร่ และอยู่ในพื้นที่ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 อีก 15-2-36ไร่ รวมพื้นที่ 46-2-48ไร่

ภาพจากอีจัน


จากการตรวจสอบ จากรายการแสดงบัญชีแสดงทรัพย์สินที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นแสดงต่อ ปปช.และบัญชีแสดงการจดทะเบียนครอบครองฟาร์มไก่เนื้อ จากกรมปศุสัตว์ พบว่า น.ส.ปารีณา เป็นผู้ครอบครองฟาร์มไก่ “เขาสน 1และ เขาสน2” ตั้งอยู่เลขที่ 109 ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นพิกัดเดียวกับพื้นที่เป้าหมายที่คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และไม่พบเอกสาร ที่ทางราชการออกให้เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบและกฎหมาย

คณะทำงานได้สรุปร่วมกัน พบว่า เป็นการกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ 2484,มาตรา54 ห้ามมิให้ผู้ใด แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และผิดตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
คณะเจ้าร่วมกันทำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีต่อ น.ส.ปารีณา ผู้ครอบครองฟาร์มไก่ “เขาสน2 “ พื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครองจำนวน 46-2-48ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 31-0-12 ไร่ และในเขตป่าไม้ตาม พรบ .ป่าไม้2484 จำนวน 15-2-36ไร่ รวมพื้นที่ 46-2-48ไร่)

ภาพจากอีจัน
สำหรับ พื้นที่ซ้อนทับในเขตปฏิรูปที่ดินๆ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้2484 และ ซ้อนทับเขตป่าสงวนแห่งชาติๆ ทางกรมป่าไม้ จะรอข้อมูลรูปแปลงจากการตรวจสอบของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อนำส่งให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเพื่ออ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ว่ามีการยึดถือครอบครองที่ดิน มาก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไหม
หากพบว่ามีการครอบครองมาก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ก็จะเป็นความรับผิดตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507 คณะทำงานก็จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co