ปารีณา ยื่นหนังสือถึง ส.ป.ก. ขอรังวัดที่ดิน 1,700 ไร่ใหม่

ส.ป.ก. แจง ยังไม่ดำเนินคดี “ปารีณา” เผยเจ้าตัวขอยื่นหนังสือ เพื่อขอรังวัดใหม่
ปารีณา ยื่นหนังสือถึง ส.ป.ก. ขอรังวัดที่ดิน 1,700 ไร่ใหม่

จากกรณีที่ดินของ 1,700 ไร่ น.ส.ปารีณา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ รุกป่าสงวน? ซึ่งเป็นพื้นที่มีการทำกิน ก่อนการโอนพื้นที่จากกรมป่าไม้มาให้ ส.ป.ก. แล้วติดผู้ทำกินมาด้วย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 และหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง (ราชบุรี) จึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ดิน 1,706 ไร่ ใน ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

อ่านข่าว : ฟาร์มไก่ "ปารีณา" รุกป่าสงวน!

พบว่า พื้นที่ของฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม 1 อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด พื้นที่ตามการอ่านแปลภาพทางอากาศ และการนำชี้ ของผู้นำชุมชน ในพื้นที่พบว่า พื้นที่ฟาร์มไก่ มีเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่ ส่วนฟาร์มไก่ “เขาสน 2 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งๆ พื้นที่ 31-0-12 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 อีก 15-2-36 ไร่ รวมพื้นที่ 46-2-48 ไร่

ภาพจากอีจัน

กรมป่าไม้จึงรอข้อมูลรูปแปลงจากการตรวจสอบของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อนำส่งให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเพื่ออ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ว่ามีการยึดถือครอบครองที่ดิน มาก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากพบว่ามีการครอบครองมาก่อน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) เผยว่าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า น.ส.ปารีณา ได้เดินทางมาพบและยื่นหนังสือขอให้สอบเขตที่ดิน ส.ป.ก.ใหม่ ซึ่งกรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา เป็นพื้นที่ที่มีการทำกิน ก่อนการโอนพื้นที่จากกรมป่าไม้ มาให้ ส.ป.ก. ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวติดกับพื้นที่ที่มีผู้ทำกินมาด้วย จึงเรียกว่าพื้นที่ติดแปลง และในบริเวณใกล้เคียงนั้น มีจำนวนเกษตรกรประมาณ 40 -50 ราย ไม่ได้มีเพียงที่ดิน ของ น.ส.ปารีณา เท่านั้น

ภาพจากอีจัน

กรณีของน.ส.ปารีณา ถือเป็นพื้นที่ติดแปลง ไม่ต่างกับชาวบ้านหรือเกษตรกรรายอื่นๆ ในบริเวณนั้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดสรร หรือรังวัด ส.ป.ก. คงไม่ดำเนินคดีใดๆ กับผู้ถือครอง จึงต้องคุยกับน.สปารีณา ว่ายอมรับหลักการให้มีการังวัดและจัดสรรพื้นที่ใหม่ หรือยอมรับการเข้าระบบบนที่ดินของ ส.ป.ก. หรือไม่ หากมีการขัดขึ้นไม่ทำตามกฎหมาย ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้เพียงโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ภาพจากอีจัน

นายวิณะโรจณ์ บอกอีกว่า หาก น.ส.ปารีณา ยอมรับที่จะรังวัดที่ดิน สอบแนวเขต ส.ป.ก.ใหม่ ต้องรับเงื่อนไข
สามารถถือครอง หรือทำกินบนที่ส.ป.ก.ได้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย แต่ต้องดูคุณสมบัติของผู้ที่จะหากินด้วย หาก น.ส.ปารีณา ต้องการ 50 ไร่ตามสิทธิ์ ที่ ส.ป.ก.สามารถจัดสรรได้ ต้องมาดูคุณสมบัติของ น.ส.ปารีณา ว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่ ซึ่งการมายื่นหนังสื่อเพื่อให้สอบแนวเขต หรือรังวัดใหม่ นั้นสามารถทำได้ น.ส.ปารีณา ให้เหตุผลว่า แนวเขตที่มีหลักฐานที่ดำเนินการเป็นแผนที่ทำยกถูกกระทรวงมีมาตราส่วน 1 ต่อ 4 แสน และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน มีมาตราส่วน 1 ต่อ 1 แสน มันไม่ละเอียดเพียงพอที่จะกำหนดแนวเขตจึงขอให้ ส.ป.ก. ตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินใหม่

ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตามมีการตั้งคณะกรรมการร่วมวางขอบเขตที่ชัดเจน คือกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. เมื่อคณะกรรมการฯ ทำงานเสร็จ มีความชัดเจน จะแถลงชี้แจงรายละเอียดให้กับสาธารณชนทราบข้อมูล ที่ผ่านมายังไม่อยากพูดอะไร เพราะยังไม่มีความชัดเจนในหลายอย่าง และ ส.ป.ก. ยืนยันไม่ได้ดำเนินการเฉพาะของ ส.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงในทุกพื้นที่ของ ส.ป.ก
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co