แอปพลิเคชั่น M-Help Me แจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศเด็ก

แอปพลิเคชั่น M-Help Me ตัวเลือกใหม่ช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นเด็ก
แอปพลิเคชั่น M-Help Me แจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศเด็ก

(4 ธ.ค.62) คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์,นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ,พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 6 และอื่นๆอีกมากมาย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น M-Help Me แจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศเด็ก”

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

แอปพลิเคชั่น “M-Help Me” ตระหนักรู้ ตระหนักคิด จิตอาสา จะเป็นตัวกลางในการรับแจ้งเบาะแสของผู้เสียหาย โดยผู้พิทักษ์เด็กสามารถแจ้งเบาะแสได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก

-ถ่ายภาพผู้ต้องสงสัย เหตุที่พบเป็นแบบไหน เช่น พบการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก , พบการเผยแพร่ / ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก , พบการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก , การล่อลวงเด็ก เพื่อละเมิดทางเพศ ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ และกดส่ง

-ติดตามเรื่อง ความคืบหน้าเรื่องที่แจ้งเบาะแส

-ข้อแนะนำ เป็นข้อมูลความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น เหตุเกิดแล้วจะทำยังไง , การขอความช่วยเหลือ , ผู้ปกครองช่วยอะไรได้บ้าง , เราทุกคนช่วยกันป้องกันได้ , วิธีป้องกันตัวเบื้องต้น หากตกอยู่ในความเสี่ยงถูกข่มขืน เป็นต้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

แอปพลิเคชั่น “M-Help Me” จะมีการพัฒนาระบบสามารถแชทออนไลน์ แจ้งการกระทำความผิดอย่างอื่นได้ เช่น การเปิดผับเกินเวลาที่กำหนด , แจ้งการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย , พบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในสถานที่เที่ยว เป็นต้น

ภาพจากอีจัน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบ้านพักฉุกเฉินให้กับเหยื่อผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ. ค้ามนุษย์ ฉะนั้นเหยื่อที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาแล้วผู้บังคับกฎหมายจะต้องส่งเข้าบ้านพักทุกกรณี ซึ่งบ้านพักจะเป็นหน่วยแรก และเขาก็มีบริการ 1300 ที่สามารถแจ้งเหตุได้ 24 ชม. ซึ่งตัว แอปพลิเคชั่น “M-Help Me จะเป็นตัวช่วยรับเคส กรณีผ่านทางออนไลน์ให้กับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากโทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวในการขอความช่วยเหลือที่ง่ายที่สุด

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co