ถ้ำหลวง Big Cleaning Day

จิตอาสา ร่วมฟื้นฟูถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ถ้ำหลวง Big Cleaning  Day

วันนี้(14 ก.ค.61) ภาพแห่งความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจ ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จิตอาสาจำนวนมาก พร้อมใจกันร่วมฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน หลังภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าประสบความสำเร็จ 

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ตั้งแต่เวลา 09:00 น.ที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เปิดกิจกรรมอาสาโครงการพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน โดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 4 พันคน เพื่อร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพภูมิทัศน์ และระบบนิเวศน์ ของถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาให้ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและปลอดภัยสำหรับทุกคน

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการปฏิบัติการช่วยชีวิตกลุ่มเด็กทีมฟุตบอลหมูป่า ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันทำงาน สนองพระบรมราโชบาย พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อคืนความงดงามสู่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูเป็น 5 จุด ทั้งบริเวณถ้ำหลวง ถ้ำทรายทอง ดอยผาหมี กิ่วคอนาง และวัดบริเวณใกล้เคียงที่ใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดถ้ำหลวง ซึ่งจิตอาสาทุกคนล้วนมาด้วยความเต็มใจ และอยากมีส่วนช่วยให้สภาพพื้นที่กลับมาสวยงามอีกครั้ง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co