ลูกเทพ แม่เทพ

ลูกเทพ แม่เทพ


เมื่อวานนี้ (วันที่ 18 ต.ค. 60) ลูกเทพ กับแม่เทพ ทำสัญญาตกลงกัน โดยมี
นายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เป็นคนกลาง ในการทำสัญญาระหว่างแม่ลูก
เรื่องเริ่มจาก ลูกชาย อายุ 21 ปี ฉายาลูกเทพที่เป็นข่าวโด่งดังจากกรณีที่บุกเข้าไปทุบรถและเผารถในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 กว่า 10 คัน เพื่อประชดที่ขอเงินแม่ไม่ได้
และ แม่ ได้พร้อมใจเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยแม่ขอให้ ทางเจ้าหน้าที่ เป็น ได้ยินดีมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ลูกชาย เพื่อเป็นทุนในการศึกษา ระดับปริญญาตรี นำไปซื้ออุปกรณ์ในการ เรียนชกมวยสากล ซื้อกล้องในการเรียนถ่ายภาพ และใช้อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ผู้เป็นแม่ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษว่า บุตรของตน ได้ขอเงินจากตนหลายครั้ง ครั้งละจำนวนมาก เมื่อตนปฏิเสธ ลูกก็มักจะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง และก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่น จากกรณีที่ก่อเหตุทุบรถยนต์ประชาชนเพื่อเป็นการประชดมารดา บ่อยครั้งตามที่เคยมีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชน จนทำให้ผู้เป็นแม่ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อับอาย และหวาดระแวง ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างปกติสุข
ระยะนี้ ลูกชายได้ขอเงิน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเธอกังวลใจว่า หากไม่ยินยอมมอบเงินให้ ลูกชาย อาจจะมีอาการเครียดและก่อเหตุรุนแรง จนอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
จึงแก้ปัญหา โดยมอบเงินให้แก่ ลูกชาย นำไปใช้เป็นทุนในการศึกษาซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนชกมวยสากล ซึ่งขณะนี้ได้ไปฝึกซ้อมที่สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ นำไปซื้อกล้องถ่ายภาพ ใช้จ่ายในการเรียนถ่ายภาพ และใช้อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยนายเจต(นามสมมุติ) ขอสังคมให้โอกาส กลับตนเป็นคนดี
#โดยทำบันทึกข้อตกลงไว้ต่อกัน ดังนี้
1. บุตรขอรับเงินจากมารดาจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และมารดาตกลงว่าจะมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บุตรตามความประสงค์ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ #โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่จะมอบให้แก่บุตร
2. บุตรได้รับเงินจากมารดาตามข้อ 1 ครบถ้วนตามความประสงค์แล้ว โดยนับจากนี้เป็นต้นไป หากบุตรยังคงรบกวนมารดาไม่ว่าโดยวิธีการใด ไม่ว่าการรบกวนนั้นจะเป็นไปเพื่อให้ได้ ไปซึ่งทรัพย์สินของมารดาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม หากการรบกวนดัง กล่าวส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตตามปกติสุขหรือเป็น การละเมิดสิทธิของ มารดาหรือบุคคลอื่น มารดาย่อมทรงไว้สิทธิเด็ดขาดในการดำเนิน การกับบุตรทั้งโดยกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
3. นอกจากความตกลงที่บุตรให้ไว้กับมารดาในวันนี้แล้ว บุตรขอสาบานต่อองค์พระราชานุสาวรีย์และดวงพระวิญญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษด้วยข้อความต่อไปนี้ว่า
“ข้าพเจ้า นายเจต(นามสมมุติ) จะขอรับเงินจาก นางรุ(นามสมมุติ) มารดาของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตข้าพเจ้า

โดยข้าพเจ้าจะไม่รบกวนมารดาของข้าพเจ้าทั้งในทางทรัพย์สินและในทางอื่นใดให้มารดาของข้าพเจ้าต้องเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไป และจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าในทางใดๆ นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากมารดาของข้าพเจ้าในวันนี้ ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าผิดต่อคำสาบานที่ให้ไว้นี้ ขอให้ข้าพเจ้าถูกลงโทษทั้งโดยกฎหมาย และกฎแห่งกรรมอย่างสาสม อย่าได้ประสบพบเจอกับความสุขความเจริญ แต่หากข้าพเจ้าปฏิบัติตามที่สาบานไว้โดยครบถ้วน ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดทั้งชาตินี้ พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ”
4. บุตรรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บุตรเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วมารดาจึงไม่มีหน้าที่ที่จักต้องเลี้ยงดูผู้ถูกร้องไม่ว่าในทางใดๆ อีกต่อไป สิ่งใดที่บุตรจะพึงได้รับจากมารดาหลังจากนี้ ย่อมเป็นความพอใจของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งบุตรไม่สามารถโต้แย้ง เรียกร้อง หรือบังคับข่มขู่เอาจากผู้ร้องหรือบุคคลอื่นได้แต่อย่างใด
นายไพฑูรย์ ยังกล่าวด้วยว่า หลังจากที่นายเจต ได้รับเงินจำนวน 300,000 บาท จากแม่ไว้ในกำมือแล้ว นายเจต ได้เข้าไปกราบเท้าแม่และกอดแม่ ทำให้นางรุ ถึงกับน้ำตาไหลอาบแก้ม จากนั้น ทั้งแม่และลูก ได้แยกย้ายกันกลับไป ซึ่งเรื่องนี้ตนได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบแล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co