รมว.กษ. เปิดโครงการรถผ่าตัดสัตว์เคลื่อนที่ รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ

รมว.กษ.เปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ พร้อมรถผ่าตัดเคลื่อนที่รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ
รมว.กษ. เปิดโครงการรถผ่าตัดสัตว์เคลื่อนที่ รองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯคนรักสัตว์มีเฮ กรมปศุสัตว์ เปิด กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ รักษาสัตว์ด้อยโอกาสฟรี

ภาพจากอีจัน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรมหรือสัตว์ด้อยโอกาสไม่มีผู้ใดให้การช่วยเหลือ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ภาพจากอีจัน


โดย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงมีเมตตาต่อสัตว์ และต่อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อาคารปฏิบัติการแห่งนี้ ผ่านเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลสัตว์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


การตั้ง ”กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ” ขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งจนเป็นสาเหตุให้เกิดสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบ ต่อสังคมและการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์จึงการตั้ง ”กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์

โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง มีภาระหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการให้บริการทางการสัตวแพทย์ โดยให้กลุ่มบำบัดโรคสัตว์และสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ สำหรับส่วนกลาง โดยอาคารปฏิบัติการหลังนี้ สามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้วันละประมาณ 70 ตัว เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์


และ ยังใช้เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมหรือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ซึ่งการรักษาทั้งหมดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วนได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายคนรักน้องหมา ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co