สุดปัง วิสาหกิจบ้านกองกาย ต้นแบบชุมชนปลูกกาแฟ พัฒนาเพื่อสร้างป่าไม้

ปังไม่ไหว! วิสาหกิจชุมชนบ้านกองกาย ร่วมกับเครือซีพี สร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบ เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สู่ การปลูกกาแฟที่เป็นพืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์วิจัยบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งมีการชูกลยุทธปลูกกาแฟเพื่อฟื้นฟูป่า เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

การยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านกองกาย โดยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ให้หันมาปลูกกาแฟที่เป็นพืชเศรษฐกิจแทน รวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้ชุมชนได้ปลูกพืชแบบผสมผสาน และเพิ่มทักษะการบริหารจัดการให้เป็นกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างป่า สร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วย

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น จึงมีการเริ่มฟื้นฟูป่า และปรับเปลี่ยนมาปลูกกาแฟและผลไม้เมืองหนาวแล้ว กว่า 1,175 ไร่ ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตั้งเป้าหมายและพัฒนาศูนย์วิจัยกาแฟบ้านกองกาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มวิสาหกิจ และยกระดับการแฟให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ด้านนายศตวรรษ อาภาประเสริฐ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย เล่าว่า ตนเข้าร่วมโครการตั้งแต่ ปี2559 ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการ เพราะตนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงการเกษตร จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกกาแฟและผลไม้อื่นๆ แทน เช่น แมคคาเดเมีย ลูกพลับ อะโวคาโด เป็นต้น

นายศตวรรษ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และหน่วยงานต่างๆ ได้มาสนับสนุนการปลูกกาแฟ และลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ป่าในพื้นที่ มีหมอกควันและไฟป่าลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่ ทำให้ป่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปลูกกาแฟลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่สามารถเก็บผลได้ระยะยาว จนปัจจุบันสามารถมีผลผลิตเป็นสินค้าที่ไม่ได้แปรรูปและแปรรูปแล้ว สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ กาแฟคั่ว อะราบิก้า 100% ตรากาแฟบ้านกองกาย และมีสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนแล้วกว่า 40 ครัวเรือน

ตอนนี้ผลผลิตกาแฟฟื้นป่าบ้านกองกาย มีการขยายผลต่อยอดสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ส่งมอบกาแฟที่มีคุณภาพส่งขายสู่ท้องตลาด เพื่อสร้างรายได้เข้ามาสู่ชุมชน โดยมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นตลาดในการรับซื้อ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพ

ในอนาคตคาดว่ากลุ่มวิสาหกิจบ้านกองกาย มีความตั้งใจที่จะพัฒนากลุ่มตนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงได้สร้างเศรษฐกิจสีเขียว โดยสามารถให้ชุมชนโดยรอบที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ได้