เปิดประวัติ “พระอุปคุต” พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ปราบพญามาร

พระอุปคุต พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก ผู้ที่ช่วยพระเจ้าอโศกมหาราช ปราบพญามารจนยอมแพ้ และความเชื่อที่ว่ากันว่า ผู้ใดได้ใส่บาตรกับท่านจะมีเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง มีรักที่ยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคล

พระอุปคุต หรืออีกชื่อคือ พระอุปคุปต์ (Upagupta) เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาท โดยชื่อ “อุปคุต” มีความหมายว่า ผู้คุ้มครองรักษา

สำหรับประวัติ พระอุปคุต เชื่อกันว่า เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก ถึงขนาดปราบท้าววสวัตตีได้ มีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน ณ กรุงปาฏลีบุตร พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้น ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้ฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ตลอด 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพญามารจนยอมแพ้

ทุกวันนี้ยังมีความเชื่อในหมู่ชาวไทยวนว่า พระบัวเข็มหรือพระอุปคุต ยังมีชีวิตอยู่ ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ ชาวไทยวนจะเรียกว่าเป็น “วันเป็งปุ๊ด” พระอุปคุตจะออกบิณฑบาตในร่างเณรน้อย และจะออกมาเวลาเที่ยงคืน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดประเพณีตักบาตรกลางคืนขึ้น

อีกทั้ง มีความเชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตจะมีเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง มีรักที่ยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคล

ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่อยากทำบุญใส่บาตรกับพระอุปคุต สามารถมาได้ที่ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ วัดนางชี กำลังมีการจัดสร้าง พระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ องค์ใหญ่ที่สุดอยู่ด้วย ท่านใดสนใจอยากไปทำบุญจัดสร้างก็เชิญได้เลยนะครับ

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ