ประปาสัตหีบ แจง หลังพบศพในสระน้ำดิบ เร่งระบายน้ำออก

ประปาสัตหีบ เร่งระบายน้ำออกทันที หลังพบ 2 ศพในสระน้ำดิบ พร้อมทั้งล้างสระ ก่อนดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้ประชาชน

จากกรณีพบศพในสระน้ำดิบประปาสัตหีบ เมื่อคืนนี้(3 เม.ย. 67) เวลา 21.23 น. สำนักงานประปาสัตหีบ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเพจ ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. (วันที่ 3 เม.ย. 67) หน่วยงานที่ดูแลสระรับน้ำดิบ พบศพบริเวณสระรับน้ำดิบ

กิจการประปาสัตหีบ หยุดสูบน้ำดิบจากสระรับน้ำดิบทันที จากนั้นหน่วยงานผู้ดูแลสระรับน้ำดิบ เร่งระบายน้ำภายในสระออกทั้งหมด และใช้การส่งจ่ายน้ำจากถังน้ำใสของกิจการประปาสัตหีบ

ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น สำนักงานประปาสัตหีบ แจ้งว่า พื้นที่การให้บริการน้ำจะไหลอ่อนทั่วทุกบริเวณ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 06.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2567

การดำเนินการต่อไป

– ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบสระน้ำดิบระบายน้ำออกให้หมด

– เร่งทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา

– ดำเนินการสูบน้ำจากสระรับน้ำดิบภายหลังมีน้ำดิบชุดใหม่เติมเข้ามาในสระ

– เริ่มผลิตน้ำประปาเวลา 04.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2567 และดำเนินการจ่ายน้ำประปา

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเริ่มจ่ายน้ำประปา อาจพบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนเนื่องจากน้ำประปาในเส้นท่อยังไม่เต็มระบบ เมื่อน้ำประปาในเส้นท่อเต็มระบบพื้นที่ต่ำและพื้นที่สูงจะได้รับน้ำปกติตามลำดับ

ต่อมาเวลา 21.45 น. สำนักงานประปาสัตหีบ อัปเดตการระบายน้ำออกจากสระน้ำดิบ โดยเร่งระบายน้ำออกทั้งหมด

อัปเดต เวลา 00.25 น. เข้าวันที่ 6 เม.ย. 67 กิจการประปาสัตหีบ เร่งทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา

อัปเดตเมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้(6 เม.ย. 67) กิจการประปาสัตหีบ ดำเนินการล้างระบบผลิตน้ำประปาแล้วเสร็จ เริ่มดำเนินการส่งจ่ายน้ำประปาเข้าพื้นที่ โดยได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างเข้มงวด ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่สำคัญ มีดังนี้

– ค่าคลอรีนในน้ำประปา ณ สถานนีผลิต = 1.38 มก/ล (เกณฑ์มาตรฐานในระบบจ่ายประปา ไม่น้อยกว่า 0.2 มก/ล )

– ค่าความขุ่น = 1.02 NTU (เกณฑ์มาตรฐาน = 4 NTU)

อัปเดตเมื่อเวลา 06.00 น. กิจการประปาสัตหีบ เร่งดำเนินการระบายน้ำค้างท่อทั่วพื้นที่