ครม.อนุมัติ เพิ่มค่าอาหารเด็กนักเรียน สูงสุด 36 บาทต่อคน

คณะรัฐมนตรี เคาะ ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก ตามขนาดโรงเรียน ในอัตรา 22 – 36 บาท ต่อวัน ต่อคน ครอบคลุมนักเรียนกว่า 5.8 ล้านคน

วันนี้ (8 พ.ย.65) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึง ระดับชั้น ป.6 เป็น 4 ระดับ ดังนี้

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 –  40 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  36 บาท ต่อคน ต่อวัน

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 –  100 คน   ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  27 บาท ต่อคน ต่อวัน

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน  101 – 120 คน  ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  24 บาท ต่อคน ต่อวัน

-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน  121 – คนขึ้นไป ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  22 บาท ต่อคน ต่อวัน

สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6  ของ รร.ประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียน 5,792,119 คน  ได้แก่ 1.โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2.โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน) 3.โรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน 4.สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ และ 5.สถานศึกษาสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ทำให้โครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คลิปอีจันแนะนำ
ซุ่ม ดัก จับ กัมพูชาตัดไม้