ที่มาของวันลอยกระทง

เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องลอยกระทง
ที่มาของวันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญทางศาสนาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีนี้ 2561 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที นอกจากนี้ประเพณีลอยกระทงได้จัดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป และยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย
ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ดังปรากฏในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวถึงพระดำรัสของพระร่วงว่า "แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมทามหานทีตราบเท่ากัลปาวสาน” แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่1 จากนั้นในสมัยรัชกาลที่2 ได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทน แต่ในตอนแรกใช้ต้นกล้วยดูแลไม่สวยงาม จึงนำใบตองมาพับตกแต่งจนสวย ประณีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co