กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัว 5 ธันวานี้ อุทยานฯ ทุกที่ทั่วไทย เข้าฟรี!!!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัว 5 ธันวานี้ อุทยานฯ ทุกที่ทั่วไทย เข้าฟรี!!!

เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค. 61) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพิเศษ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ สำหรับชาวไทย และยานพาหนะ โดยให้ลูกพาพ่อเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อสานสัมพันธ์ความรัก และความผูกพันในครอบครัวอีกทั้งปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่ารวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาธรรมชาติตลอดจนร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

นายธัญญา กล่าวว่า เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหาที่อาจทำให้สัตว์ในธรรมชาติได้รับอันตรายจากขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในอุทยานฯ ให้คงความสมบูรณ์สวยงาม จึงขอให้ความร่วมมือ จึงอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหารและงดน้ำเครื่องดื่มและงดนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งด้วย

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co