“สมศักดิ์” เคาะยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ! เปิดรับฟังความเห็น 15 วันก่อนชง ครม.

รื้อของจริง! รมว.สธ. เคาะยาบ้าเหลือ 1 เม็ดเป็นผู้เสพ จากเดิม 5 เม็ด เปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ สธ. 15 วัน ก่อนชง ครม.พิจารณาต่อ

รื้อจริง! จากเดิมกำหนดยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ เหลือยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ

วันนี้ (17 พ.ค.67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ว่า ที่ประชุมมีการหารือเรื่องการกำหนดปริมาณการครอบครองยาบ้า เพื่อดำเนินคดีให้ง่ายขึ้น คือ มีปริมาณไม่เกิน 1 เม็ด ที่คิดเป็นปริมาณ 100 มิลลิกรัม มีสารบริสุทธิ์ 20 มิลลิกรัม จะมีความผิดในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องมีโทษจำคุก โทษปรับ รวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดทรัพย์ และในกรณีที่ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งมั่นใจว่า จะมีผู้นำชุมชน และคนในกระทรวงจะช่วยเป็นหูเป็นตา  ซึ่งจะมีส่วนแบ่ง เงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การยึดทรัพย์

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะนำร่างฯ ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 15 วัน จากนั้นจะนำข้อสรุปมาพิจารณาดำเนินการ หากเห็นพ้องต้องกัน ก็จะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อผ่าน ครม. แล้วก็ส่งเข้าไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เหตุผลหลักในการใช้พิจารณากำหนดยาบ้า 1 เม็ด คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งมีทั้งข้อมูล สถิติในการจับกุม ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีการกำหนดยาบ้า 5 เม็ด เป็นผู้เสพ ก็จะต้องถูกปล่อยไปบำบัด แต่หลังมีการประกาศให้ครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ พบว่า มีผู้ถูกจับกุมมากขึ้นถึง 85%  ซึ่งเชื่อว่า การลดลงเหลือ 1 เม็ด จะทำให้ได้ผลในการดำเนินคดี ส่วนเรื่องการบำบัดรักษา หากคนที่ถูกจับกุมยาบ้า 1 เม็ด แล้วสมัครใจเข้ารับบำบัด หรือขอเข้าบำบัด เราก็มองว่า เป็นการเอาเปรียบประเทศ เอาเปรียบราชการเกินไป แต่เมื่อถูกจับแล้วต้องบอกให้ได้ว่า ซื้อยานี้มาจากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกยึดเม็ดทรัพย์ ยืนยันว่า ครอบครอง 1 เม็ด ก็มีสิทธิถูกจำคุกได้

สำหรับประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็น กระทรวงสาธารณสุขรับฟังความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567 เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวง ตามกระบวนการและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ 


คลิปอีจันแนะนำ

บทสวด K-POP ได้บุญ หรือ สร้างบาป ?