ลดจุดความร้อนชิงเงินแสน ครึ่งทางลดได้เกินครึ่ง !

สู้นะ อีกนิดเดียว ! เเคมเปญ ลดจุดความร้อนชิงเงินเเสน ไอเดีย คุณตัน ภาสกรนที ครึ่งทาง อ.เเม่ริม – อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ลดได้เกินครึ่งเเล้ว

#ลดจุดความร้อนชิงเงินแสน ครึ่งทางลดได้เกินครึ่ง !

ภาคเหนือ จมฝุ่นพิษ แทบหายใจไม่ออก
คุณตัน ภาสกรนที จึงผุดไอเดีย ชวนชาวเชียงใหม่ อ.หางดง – อ.แม่ริม ช่วยกันดับจุดความร้อน ต้นเหตุฝุ่นพิษในหมู่บ้าน หากชาวบ้านช่วยกันทำถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ คุณตันใจป๋า แจกเลยหมู่บ้านละ 100,000 บาท

ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ จากวันที่ 20 มีนาคม – 9 เมษายน 67 ทั้ง 2 อำเภอ ร่วมมือกันได้ดีเยี่ยม ลดจุดความร้อนลงไปได้เยอะเลยค่ะ

อำเภอหางดง เกิดจุดความร้อน 34 จุด
คือ บ้านแม่ขนิลเหนือ 16 จุด , บ้านปางยาง 7 จุด , บ้านใหม่สันคะยอม 5 จุด , บ้านแม่ฮะเหนือ 5 จุด และ บ้านน้ำซุ้ม 1 จุด

จำนวนหมู่บ้านที่ไม่พบจุดความร้อน 17 หมู่บ้าน คือ
บ้านปงใต้ , บ้านปงเหนือ , บ้านแม่ฮะ , บ้านทุ่งโป่งใต้
บ้านใหม่ห้วยลึก , บ้านบ่อ , บ้านฟ่อน , บ้านหนองควาย , บ้านตองกายเหนือ , บ้านแพะขวาง , บ้านท่าไม้ลุง , บ้านดอยถ้ำ , บ้านน้ำนุ่น , บ้านเวียงดัง , บ้านตองกาย , บ้านทุ่งโป่ง และ บ้านแม่ขนิลใต้

อำเภอแม่ริม เกิดจุดความร้อน 33 จุด

คือ บ้านขี้เหล็กหลวง 2 จุด , บ้านโป่งแยงใน 1 จุด , บ้านโป่งแยงนอก 2 จุด , บ้านปางลุง-บวกเต๊ย 2 จุด , บ้านน้ำตกแม่สา 4 จุด , บ้านปางแหว 9 จุด , บ้านแม่แรม 1 จุด , บ้านปางป่าค่า 2 จุด , บ้านสะลวงใน 2 จุด , บ้านเมืองก๊ะ 4 จุด และ บ้านพระบาทสี่รอย 3 จุด

จำนวนหมู่บ้านที่ไม่พบจุดความร้อน 35 หมู่บ้าน คือ
บ้านแม่ขิ , บ้านสันคะยอม , บ้านโฮ่งนอก , บ้านห้วยน้ำริน , บ้านปากทางสะลวง , บ้านหนองหอยใหม่ , บ้านแม่ในพัฒนา , บ้านพนาวัลย์ , บ้านท่าไคร้ , บ้านป่าแงะ , บ้านนาทึก , บ้านพระนอน , บ้านสะลวงนอก , บ้านม่วงคำ , บ้านกองแหะ , บ้านกาดฮาว , บ้านห้วยสมสุก , บ้านปงไคร้ , บ้านแม่ก๊ะเปียง , บ้านแม่สาใหม่ , บ้านบวกจัน , บ้านหนองอาบช้าง , บ้านป่าติ้ว , บ้านผานกกก , บ้านแม่สาน้อย , บ้านใหม่จอมแตง , บ้านโฮ่งใน , บ้านอ้อย , บ้านหนองปลามัน , บ้านป่าม่วง , บ้านห้วยทราย , บ้านหนองหอย , บ้านแม่แอน , บ้านแม่แมะ และ บ้านหัวฝาย

สู้นะ อีกนิดเดียว ! ลดได้เกินครึ่งเเล้ว