กรมควบคุมโรค เปิดตัวเลข เด็กจมน้ำช่วงฤดูร้อน ทะลุ 9 ร้อยกว่าราย!

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา! ฤดูร้อนนี้ ระวังเด็กๆ จมน้ำ หลัง กรมควบคุมโรค เปิดยอด เด็กจมน้ำ สูงถึง 9 ร้อยคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมนี้มีจำนวนมาก อย่าปล่อยให้เล่นน้ำเพียงลำพัง

เมื่อวันที่ (3 มี.ค. 66) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูล เด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ว่ามีเด็กจมน้ำ เสียชีวิตกว่า 953 ราย เฉลี่ยวันละ 2 ราย ในช่วงระหว่าง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียน โดยเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด คือ 65 ราย รองลงมาคือ เดือนมีนาคม 64 ราย และเดือนพฤษภาคม 63 ราย

แหล่งน้ำที่ เด็กจมน้ำมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 76.5 เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และฝาย ร้อยละ 11.1 ทะเล ร้อยละ 5.3 ภาชนะภายในบ้าน ร้อยละ 3.5 และสระว่ายน้ำหรือสวนน้ำ ร้อยละ 1.8 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเล่นน้ำมากที่สุด รองลงมาคือพลัดลื่นตกลงไปในน้ำ โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง และขาดความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นจากการจมน้ำ รวมถึงขาดความรู้เรื่องแหล่งน้ำเสี่ยง

เมื่อเปิดสถิติ 10 จังหวัดที่มีเด็กจมน้ำ ช่วงฤดูร้อนมากที่สุด ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ได้ดังนี้ บุรีรัมย์ 45 ราย , อุดรธานี 38 ราย , นครราชสีมา 37 ราย , สุรินทร์ 30 ราย , ร้อยเอ็ด 28 ราย , สกลนคร 28 ราย , นครสวรรค์ 26 ราย , ขอนแก่น 25 ราย , นครศรีธรรมราช 25 ราย , ปัตตานี 24 ราย

ด้าน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทางกรมควบคุมโรคมีคำแนะนำให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ในช่วงฤดูร้อนนี้ให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ คือเด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ควรได้เรียนว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด เนื่องจากเด็กยังขาดความรู้ ในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และการช่วยเหลือคนตกน้ำ ส่วนผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็ก อยู่ห่างจากสายตา ต้องอยู่ในระยะที่ผู้ปกครองเอื้อมถึง และควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นกรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนทุกคนสวมเสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์ลอยน้ำอย่างง่าย ขณะลงเล่นน้ำ เช่น ถังแกนลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า

ในส่วนของชุมชน ควรมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน ห้ามให้เด็กลงไปเล่นน้ำตามลำพังเด็ดขาด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ต้องมีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือได้ทันเวลา

จัน ก็ขอให้ทุกคนได้ดูแลลูกหลานด้วยนะคะ ในช่วงปิดเทอมนี้อย่าให้คลาดสายตาเด็ดขาดค่ะ!

คลิปอีจันแนะนำ
ใครเล่นระนาด?