โอกาสชายไทยอายุ 18-30 ปี รับฝึกงานที่ญี่ปุ่น เงินเดือน 4.1 หมื่นบาท

กรมการจัดหางาน โพสต์รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา

ใครมองหางานอ่านค่ะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสดี ๆ ในการหางาน

วันนี้ (27 ก.พ.67) กรมการจัดหางาน โพสต์ผ่านเว็บไซต์ ระบุ รับสมัคร ผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง 5 รอบ ก.พ. – มิ.ย. ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 4 ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ – ค่าไฟ ฟรี

เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

นายสมชาย กล่าวต่อว่า สำหรับการรับสมัครทำงานในครั้งนี้ เปิดรับทั้งสิ้น 5 รอบ โดยรอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 13 มีนาคม 2567 รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 10 – 31 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 12 เมษายน 2567 รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รอบที่ 4 รับสมัครวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 และรอบที่ 5 รับสมัครวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ งานนั่งร้าน งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook: IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือ โทร.1506 กด 2


คลิปอีจันแนะนำ

เด็กน้อย มหัศจรรย์ มีเสียงเพลง บันดาลใจ มาตั้งแต่เกิด