ฟรี!!! พิพิธภัณฑ์สิรินธรชวนเที่ยวชมไดโนเสาร์ฟรี เทศกาลปีใหม่

ฟรี!!! พิพิธภัณฑ์สิรินธรชวนเที่ยวชมไดโนเสาร์ฟรี เทศกาลปีใหม่

วันหยุดปีใหม่นี้ใครยังไม่รู้จะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหน จันแนะนำ ที่นี่เลย “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่นี่มีของขวัญปีใหม่มอบให้นักท่องเที่ยวด้วยการ ให้เข้าชมฟรีจ้า

ภาพจากอีจัน


น.ส.อรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 กรมทรัพยากรธรณี โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร จะเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. และพิพิธภัณฑ์ สิรินธร จะปิดปรับปรุง เพื่อบำรุงรักษาส่วนจัดแสดง ในวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2561

ภาพจากอีจัน


นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จะได้เรียนรู้โลกดึกดำบรรพ์ผ่านจุดสำคัญสองแห่งคือ บริเวณหลุมขุดค้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์ในลักษณะอาการคลอบหลุมขุดค้น และส่วนของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา
โดยภายในอาคารมีการจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์ และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก ส่วนที่ 2 การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ จนถึงการกำเนิดมนุษย์ ส่วนที่ 3 เป็นนิทรรศการหมุนเวียน

ภาพจากอีจัน


จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ภู กุ้มข้าว ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งพบชิ้นแรกเมื่อปี 2537 โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพบท่อนกระดูกโผล่จากพื้นดินในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน
ต่อมาคณะสำรวจจากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจขุดค้นอย่างเป็นระบบ จนกระทั่งพบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดต่างๆ เป็นกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชมากกว่า 7 ตัว จำนวนกระดูกมากกว่า 700 ชิ้น


ที่สำคัญคือ พบชิ้นส่วนของหัวกะโหลก ฟันและกราม และโครงกระดูกที่เรียงรายต่อกัน เกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวอยู่ด้วย

ภาพจากอีจัน


ซากกระดูกไดโนเสาร์ที่พบในครั้งนั้น นับเป็นหลักฐานสำคัญ ที่มีคุณค่ายิ่งในด้านการศึกษาวิจัยถึงเรื่องราว ประวัติความเป็นมาในอดีต ไดโนเสาร์ที่พบเป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก
จึง มีการสร้างอาคารวิจัยซากไดโนเสาร์และสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสวนไดโนเสาร์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเผยแพร่ความรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co