ใบสั่งรูปแบบใหม่ ดี๊ดี.. ไปจ่ายที่ไหนก็ได้

ใบสั่งรูปแบบใหม่ ดี๊ดี.. ไปจ่ายที่ไหนก็ได้

เริ่มใช้แล้ว ใบสั่งแบบใหม่ มีบาร์โค้ด จ่ายค่าปรับง่าย.. ดี๊ดี

โดยรูปแบบ ใบสั่งใหม่ จะลดขั้นตอนการเขียนใบสั่ง เพิ่มบาร์โค้ด ช่วยในการตรวจสอบย้อนหลัง และเพิ่มข้อความกำกับเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้การออกใบสั่งสามารถชำระค่าปรับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และแอพพลิเคชั่น สะดวกรวดเร็วขึ้น

ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่อง 'ปฏิเสธการรับทราบข้อกล่าวหา' หรือปฏิเสธใบสั่ง กรณีผู้ขับขี่ยืนยันว่า ไม่ได้กระทำผิด โดยสามารถยื่นโต้แย้งได้ภายใน 15 วัน เพื่อให้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พื้นที่พิจารณา และตัดสินข้อเท็จจริง

ภาพจากอีจัน


ส่วนใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เช่นกัน โดยเพิ่มบาร์โค้ด เพิ่มขนาดช่องใส่รูปภาพ และเพิ่มช่องสรุปคะแนนการขับขี่ ซึ่งจะจัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 1

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co