ประกาศด่วน ! งดเดินเรือทุกชนิดออกจากฝั่งตลอดแนวทะเลอ่าวไทย

ประกาศด่วน ! งดเดินเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่ที่ 18 -19 ธ.ค. 65 หลังทะเลมีคลื่นลมแรง หวั่นเกิดความไม่ปลอดภัย

สภาพคลื่นลมแรงที่อ่าวไทยทำทะเลสมุยปั่นป่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ระหว่าง 18-19 ธ.ค. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง 3 บริษัทเรือโดยสารเส้นทาง สมุย-พะงัน-เกาะเต่า ได้แก่ ลมพระยา , ซีทราน เฟอร์รี่ และ ราชาเฟอร์รี่ แจ้งงดเดินเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง เนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 4 เมตร  ตั้งแต่ที่ 18 -19 ธ.ค.65 โดยลูกค้าที่จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้าในรอบเวลาดังกล่าว สามารถขอแจ้งเลื่อนตั๋วเดินทางได้ที่ Call center ของแต่ละบริษัท

เมื่อวันนี้ 18 ธ.ค. 2565 มีเอกสารประกาศจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย โดยมีรายละเอียดว่า

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในประกาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (347/2565) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (มีผลระทบตั้งแต่วันที่ 17-20 ธันวาคม 2565) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำบำไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นที่ชัดเข้าหาฝั่งไว้ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง จึงถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นั้น

จากการประเมินสภาพอากาศ และคลื่นลมในทะเล พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันนี้ (18 ธันวาคม 2565) บริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีคลื่นสูง ผู้อำนวยการจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 6553 มาตรา 52/1 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550- มาตรา 15 “ประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย รวมทั้งเรือโดยสารเฟอร์รี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

สำหรับ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการประกาศงดเดินเรือ 3 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไปอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า (ไป-กลับ)

2. เส้นทางจากอำเภอดอนสัก ไปอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า (ไป-กลับ)

3. เส้นทางจากอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า ไปจังหวัดชุมพร (ไป-กลับ)

ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทาน อ.เกาะสมุย ได้ออกให้บริการให้คำแนะนำกับผู้โดยสารที่ตกค้างที่ท่าเรือ และได้ประสานให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีพื้นที่ติดชายหาดได้ชักธงแดงแจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัด จนท.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด

คลิปแนะนำอีจัน
เดือด! เจ้าของที่พัก ไม่พอใจ นทท. ปมหิ้วหมูกระทะมากิน ลูกเพจคิดว่าไง ?