ปฏิบัติการ “ Action Plan Find Fix Fight Follow ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นภาคเหนือ”

ปฏิบัติการ “ Action Plan Find Fix Fight Follow ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นภาคเหนือ”

จากสถานการณ์ ไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ เกิดหมอกควันจากไฟป่าเป็นจำนวนมาก ทำให้ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะเกรงจะส่งผลต่อสุขภาพ จึงได้วางมาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยการนำ เฮลิคอปเตอร์ MI 17 เข้ามาทำการโปรยน้ำในพื้นที่ป่า เพื่อสกัดกั้นไฟป่าไม่ให้ลุกลาม และเพิ่มความชื้นให้กับผืนป่า ซึ่งจากปฏิบัติการพ่นน้ำดับไฟป่าบนดอยพระบาท จ.ลำปาง ก็ปรากฏให้เห็นได้ชัดว่า ปฏิบัติการนี้ช่วยลดปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำก็แก้ปัญหาได้ในพื้นที่ ที่เข้าถึงได้ยาก แต่ยังต้องใช้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นเพื่อทำการเดินเท้าเข้าไปควบคุมไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งจากปัญหานี้ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ คาดว่าเกิดขึ้นจากการที่คนในพื้นที่ เผาป่าเพื่อทำการเกษตรหรือหาของป่าและอยากให้ประชาชนเหล่านี้ยุติการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกว้าง ทั้งยังได้ตั้งชื่อปฎิบัติการควบคุมไฟป่านี้อีกด้วยว่า ปฏิบัติการ “ Action Plan Find Fix Fight Follow ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นภาคเหนือ” โดยได้ให้ความหมายว่า Find คือการค้นหา เพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง Fix คือหารหยุด การลุกลามของไฟ Fight หรือการต่อสู้ เพื่อรับมือกับไฟป่า หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก Follow หรือการติดตาม คือต้องคอยติดตามอยู่ตลอดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นอีกหรือไม่ เพื่อเข้าแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ พล.ต.บัญชา ยังพูดถึง ระบบ Single command คือการให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กระจายความรู้และความคิด เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับคนทุกภาคส่วนทั้งจังหวัด,อำเภอและตำบล เพื่อช่วยกันกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co