กรมการปกครองจัดอบรบนักสืบไซเบอร์ปราบปรามอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์

กรมการปกครองจัดอบรบนักสืบไซเบอร์ปราบปรามอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์

18 มี.ค. 2562 กรมการปกครอง โดย สำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการอบรมภาคปฏิบัติการสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 2562

ภาพจากอีจัน

ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 กรมการปกครอง ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่า ด้วยพัฒนาการของอาชญากรรมที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการกระทำผิด ทำให้เกิดการกระทำผิดที่ซับซ้อนหรือเกิดเป็นรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งยากต่อการจับกุมดำเนินคดี โครงการนี้จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศรู้เท่าทันต่อการกระทำความผิด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยในวันแรกของการฝึกอบรมนี้ เป็นวิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประการหงษ์มณี รอง ผอ.กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เทคนิควิธีการสืบสวนในคดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวนขยายผลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคการสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


อีจันเองก็ได้ไปเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรบครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายมาอบรบเพื่อ
แชร์ประสบการณ์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการรับมืออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างทันท่วงที โดยใช้เทคโนโลยีที่
อยู่ใกล้ตัวเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co