เฮลั่น! ลูกเต่าหญ้ารังแรก ฟักออกจากไข่ 68 ตัว ในรอบ 23 ปี

เฮลั่น! ลูกเต่าหญ้ารังแรก ฟักออกจากไข่ 68 ตัว ในรอบ 23 ปี

วานนี้ (20 มี.ค.62) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ว่าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่าทะเล หน้าวัดท่าไทร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พบหลุมไข่เต่าเริ่มยุบตัว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าลูกเต่าหญ้าทั้ง 68 ตัว กำลังจะฟักตัวออกจากไข่และจะเริ่มคลานออกมาใกล้ปากหลุมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รอให้น้ำทะเลขึ้นสูง ก่อนขุดหลุมเปิดทางให้ลูกเต่าทั้งหมดคลานออกมา ลงทะเลอย่างปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสอบในหลุม พบว่ามีไข่ที่ไม่มีน้ำเชื้อผสม 11 ฟอง ไข่ที่ได้รับการผสมแต่ไม่ฟักจำนวน 2 ฟอง รวมไข่ทั้งหมด 81 ฟอง

ภาพจากอีจัน


นายจตุพร เปิดเผยว่า ไข่เต่าทะเลจะฟักตัวโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ และความชื้น
ที่เหมาะสมใต้พื้นทราย ซึ่งประเทศไทย มีอุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส ตัวอ่อนของไข่เต่าทะเล จะเริ่มเจริญแบ่งเซลล์และเริ่มยึดเกาะติดกับเยื่อเปลือกไข่บริเวณส่วนบนของไข่เต่าในช่วงประมาณ 6 – 12 ชั่วโมง

ภาพจากอีจัน


หลังจากที่แม่เต่าวางไข่แล้ว สังเกตได้จากเปลือกไข่บริเวณบนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น โดยเริ่มเป็นจุดด้านบนและจะเพิ่มวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้ถ้ามีการเคลื่อนย้ายหรือพลิกหมุนไข่เต่าจะทำให้ตัวอ่อนหลุดออกจากที่ยึดเกาะและตายในที่สุด ดังนั้นถ้ามีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายไข่เต่าเพื่อการเพาะฟัก ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดต้องอยู่ในเวลา 3 – 6 ชั่วโมง หลังจากที่แม่เต่าวางไข่

ภาพจากอีจัน


สำหรับเต่าหญ้า หรือเต่าสังกะสี หรือเต่าหญ้าแปซิฟิก เป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepidochelys olivacea เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่ประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30 - 40 กิโลกรัม กระดองมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาล เกล็ดบนกระดองมีลักษณะซ้อนกันเหมือนสังกะสีมุงหลังคา ส่วนท้องมีสีเหลืองออกขาว หัวค่อนข้างโต ดวงตาปูดโปนออกมา กระดองมีความแข็งมาก ริมฝีปากสั้นทู่และคมแข็งแรงมากเพื่อใช้สำหรับขบกัดกินสัตว์มีกระดองซึ่งเป็นอาหารหลัก ส่วนของกระดองและท้องเชื่อมต่อกัน เป็นเต่าทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วมาก โดยอาจว่ายได้ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาพจากอีจัน


ในน่านน้ำไทยจะพบได้ในฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนในทะเลอ่าวไทยจะพบได้น้อยกว่า จัดเป็นเต่าทะเลอีกชนิดหนึ่งที่พบได้น้อยมากในน่านน้ำไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ภาพจากอีจัน


ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกคน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม เรือท่องเที่ยว ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติ ด้วยการไม่ทิ้งถุงพลาสติกบริเวณชายหาดหรือในท้องทะเล ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ลดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การสร้างรีสอร์ทที่ส่งผลกระทบทำลายระบบนิเวศทางทะเล และลดความเชื่อผิดๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งอยากให้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ร่วมลงมือทำกันอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ให้คงอยู่คู่ทะเลไทยต่อไป

ยินดีต้อนรับนะเจ้าเต่าหญ้าตัวน้อย ดีใจจังง

อีจัน
www.ejan.co