จับกุมชายชาวอินเดีย แอบซุกสัตว์ป่าในกระเป๋าเดินทาง สัตวแพทย์เผย อาการสัตว์น่าห่วง คาดถูกวางยาสลบ

จับกุมชายชาวอินเดีย แอบซุกสัตว์ป่าในกระเป๋าเดินทาง สัตวแพทย์เผย อาการสัตว์น่าห่วง คาดถูกวางยาสลบ

วานนี้ ( 20 มี.ค. 62 ) เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชุดจับกุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่า ได้แก่ ลูกเสือดาว จำนวน 2 ตัว ,ลิงมาโมเสสแคระ จำนวน 2 ตัว, นากไม่ทราบชนิด จำนวน 3 ตัว, ไข่นกไม่ทราบชนิด จำนวน 3 ฟอง พร้อมจับกุม MR.RAGHUL VIJAYA BASKAR อายุ 27 ปี สัญชาติอินเดีย และ MR JOHNSON MICHEAL RAJ อายุ 42 ปี สัญชาติอินเดีย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยแจ้งข้อหา ในฐานความผิด ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 , มาตรา 19 ฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ,มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ฐานพยายามส่งออกสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบมาตรา 47 ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ความผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ,มาตรา 31 ฐานพยายามส่งสัตว์ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านด่านศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 166 และ 252 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับสัตว์ป่าของกลางดังกล่าวถูกจับใส่กล่องยัดกระเป๋าเดินทาง เบื้องต้นคาดว่ามีการให้ยาสลบ เพราะลูกเสืออาการค่อนข้างอ่อนแรง ผลมาจากถูกวางยาสลบและยังไม่หย่านม ทั้งเสือดาวเผือก และเสือดาว ทีมสัตวแพทย์ยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยลูกเสือจะดูแลที่คลีนิคสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ จนกว่าอาการจะดีขึ้น ส่วนสัตว์ชนิดอื่นจะส่งไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระต่อไป
อีจัน
www.ejan.co