ชาวบ้านผวาพิษสุนัขบ้า ทิ้งลูกหมา แมว ให้ด่านกักกันสัตว์ รับภาระกว่า 1,000 ตัว

ชาวบ้านผวาพิษสุนัขบ้า ทิ้งลูกหมา แมว ให้ด่านกักกันสัตว์ รับภาระกว่า 1,000 ตัว
ชาวบ้านผวาพิษสุนัขบ้า ทิ้งลูกหมา แมว ให้ด่านกักกันสัตว์ รับภาระกว่า 1,000 ตัว

ชาวบ้านผวาพิษสุนัขบ้า ทิ้งลูกหมา แมว ให้ด่านกักกันสัตว์ รับภาระกว่า 1,000 ตัว

ภาพจากอีจัน
เนื่องจากหลายจังหวัดในภาคอีสานมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลไม่กล้าที่จะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน จึงทิ้งสุนัขที่ออกลูกใหม่ และนำมาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านกักกันสัตว์นครพนมมาดูแลรักษาฟื้นฟู เพราะเกรงว่าจะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด และเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัว ทำให้เป็นภาระของด่านกักกันสัตว์นครพนม ที่จะต้องรับภาระ นำสุนัขแรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 1 – 2 เดือน รวมถึงแมว มาดูแล รวมเกือบ 1,000 ตัว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ระดม คัดกรอง ฉีดวัคซีน ตรวจสอบคอยดูอาการใกล้ชิด ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่ยังมีปัญหาเนื่องจากลูกสุนัขแรกเกิดส่วนใหญ่ ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถป้อนนมได้ ทำให้เจ็บป่วย เป็นโรคลำไส้ และทยอยตายรายวัน

ภาพจากอีจัน


นอกจากนั้นทางด่านกักกันสัตว์นครพนม ยังทำการจับสุนัขในพื้นที่เกิดโรคระบาด ที่มีความเสี่ยง มาดูแลรักษา เพื่อเป็นการดูแลควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งที่นี่ถือเป็นศูนย์ฟื้นฟูที่รองรับ สุนัข และแมว จากพื้นที่โรคระบาดมาควบคุมดูแล ทำให้ปัจจุบัน มีการนำสุนัข และแมว มาจาก พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดและ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน กว่า 3,000 ตัว มาดูแลรักษาฟื้นฟู ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่มีสุนัข ที่เจ็บป่วยตายรายวัน เพราะมีการเจ็บป่วยจากการขนย้าย รวมถึง การเจ็บป่วยจากโรคลำไส้ และไข้หัด จึงทยอยป่วยตายต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีสุนัข และแมว เหลือประมาณ 1,400 ตัว แต่ยังไม่มีการตรวจพบว่าสุนัข และแมวที่นำมาดูแล ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้า

ภาพจากอีจัน


ด้าน นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ด่านกักกันสัตว์นครพนม ได้เร่งปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับสุนัข ที่นำมาจากพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด เพื่อทำการตรวจสอบ คัดกรอง ดูอาการเจ็บป่วย และเร่งฉีดวัคซีนทุกตัว เพื่อเป็นการควบคุมโรค ซึ่งในส่วนของสุนัขทั่วไปที่โตแล้ว ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปัจจุบันที่กังวลคือ มีการนำลูกสุนัข ลูกแมว แรกเกิด ถึงอายุ

2 -3 เดือน มาดูแลฟื้นฟู เนื่องจากชาวบ้านไม่กล้าเลี้ยง จึงต้องนำมาดูแล แต่ลูกสุนัขแรกเกิดจะมีปัญหาเรื่องการป้อนนม ทำให้ไม่สามารถกินนมได้ตามปกติ และไม่สามารถให้ยาได้ จึงเกิดการเจ็บป่วย เพราะไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติ ทำให้เกิดโรคลำไส้ โรคหัด ทยอยตาย แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดูแลเต็มที่สุดความสามารถ ส่วนปัญหาเรื่องงบประมาณ จัดซื้ออาหารยืนยันยังเพียงพอ และยังรับมือไหว แต่หากมีกลุ่มคนรักสุนัข หรือผู้ใจบุญต้องการบริจาคช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้เป็นอาหาร ไม่รับเป็นเงินสด ซึ่งจะต้องดูแลไปอีกหลายเดือน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะไม่สามารถจะส่งให้ชาวบ้านไปเลี้ยงดูได้ เนื่องจากเกรงเรื่องติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ทำให้ปัจจุบันต้องมีค่าดูแลเลี้ยงดูวันละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ยืนยันยังมีงบประมาณเพียงพอในระยะยาว อยากฝากเตือนประชาชน อย่าวิตกกังวล ควรนำสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกตัว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co