ตำรวจสั่งห้าม รถบรรทุกน้ำ-ลำโพงเข้า สงกรานต์พระประแดง 67

สงกรานต์พระประแดง 21 เม.ย. 2567 ห้ามรถบรรทุกน้ำ เข้า 13 เส้นทาง เหตุกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนนแคบการจราจรติดขัด

16 เม.ย. 67 สถานีตำรวจภูธรพระประแดง สมุทรปราการ ออกประกาศ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ สงกรานต์พระประแดง 21 เม.ย. 2567 โดยระบุว่า ด้วยปัจจุบันบนถนนสุขสวัสดิ์ มีการก่อสร้างรถไฟรถไฟฟ้าสายสีม่วง จึงทำให้พื้นผิวการจราจรแคบลงเกิดปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน และพักอาศัยอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์เป็นวงกว้าง ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ออก ข้อบังคับ ห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำทุกชนิด หรืออุปกรณ์บรรทุกน้ำพร้อมคน เพื่อเล่นสาดน้ำ เดินรถหรือจอดรถ และห้ามนำรถที่ติดเครื่องขยายเสียง มาใช้บนทางระหว่าง เวลา 06:00 – 20:00 น. ดังนี้

1.ถนนนครเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
2.ถนนศรีเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
3.ถนนเพชรหึงษ์ ถึง แยกทรงธรรม
4.ถนนทรงธรรม (ตลอดสาย)
5.ถนนพระราชวีริยาภรณ์ (ตลอดสาย)
6.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 39 (ตลอดสาย)
7.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
8.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 70 (ตลอดสาย)
9.ถนนชอยสุขสวัสดิ์ 74 (ตลอดสาย)
10.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 76 (ตลอดสาย)
1 1.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 78 (ตลอดสาย)
12.ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งแต่ สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย ถึง ท่าน้ำวัดแหลม
13.ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เขตติดต่อ สน.ราษฎร์บูรณะ ถึงเขตติดต่อ สภ.พระสมุทรเจดีย์

รวมถึงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง(ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก), ห้ามบริโภคเครื่องดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ, ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา, ห้ามโป๊เปลือยในพื้นที่สาธารณะ, ห้ามบรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด, ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือนร้อน, งดเล่นแป้ง งดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และ ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

ข้อควรปฏิบัติที่ทำได้ มีดังนี้

1.เล่นน้ำอย่างสุภาพเหมาะสมตามวัฒนธรรม
2.แต่งกายสุภาพ เหมาะสมไม่ใส่เสื้อผ้าล่อแหลมขณะเล่นน้ำสงกรานต์
3.ควรใช้ขันขนาดเล็กแทนการใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่อันตรายโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำ แรงดันสูง
4.ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง
5.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับ สงกรานต์พระประแดง เดิมมีชื่อเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อาศัยอยู่ในพระประแดง (เดิมเรียกว่า เมืองนครเขื่อนขันธ์)

ปัจจุบันพื้นที่อำเภอพระประแดง มีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านาน โดยหนึ่งในประเพณีที่มีชื่อเสียงก็คือ สงกรานต์พระประแดง ซึ่งชาวสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์เพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยเป็นประจำทุกปี.