แม่ ๆ ไม่ควรพลาด มิ.ย. นี้ ลุ้น ครม.อนุมัติ เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า

เดือน มิ.ย. มีนัด! พม. จ่อเสนอให้ ครม. อนุมัติขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า

เดือน มิ.ย. 67 นี้มีประเด็นใหญ่ที่สังคมต้องจับตา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า  

เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐบาลมีมาตรการ “เงินอุดหนุนบุตร” ที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยรัฐช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ด้วยเงื่อนไขการยื่นคำร้องที่ยุ่งยาก ทำให้มีเด็กตกหล่นอีกจำนวนมาก พม.จึงมีการเสนอให้ปรับการให้แบบถ้วนหน้า และให้เงินอุดหนุนกับหญิงตั้งครรภ์

โดยทางหน่วยงานและเครือข่ายเคลื่อนไหวด้านเด็ก มี 3 ข้อเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการ ดังนี้  

1. ขยายขอบเขตปรับให้โครงการเป็นแบบถ้วนหน้าเพื่อให้เข้าถึงเด็กทุกคน  

2. ให้เงินอุดหนุนกับหญิงตั้งครรภ์ด้วย  

3. เพิ่มจำนวนเงินอุดหนุนจาก 600 บาท เป็น 3,000 บาท 

ขอบคุณภาพจาก: UNICEF Thailand/2019/Preechapanich

จากข่าวก่อนหน้านี้ ที่จะมีการนำเสนอให้ ครม. พิจารณาขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เป็นแบบถ้วนหน้า พิจารณาภายใน มิ.ย.67 นี้ ‘อีจัน’ ได้ติดต่อขอความเห็นจากยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งนายคงเดช กี่สุขพันธ์ หรือพี่บอล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ถือเป็นประเด็นที่น่าสนับสนุน เนื่องจากตอนนี้พบว่าหลายคนมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนคัดกรอง เพราะกลุ่มเปราะบางมักเป็นคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน ถ้าช่วงที่คัดกรองเขามีรายได้ที่คำนวณแล้วเกิน 100,000 บาท/ปี ก็จะทำให้เขาหมดสิทธิไป ทั้ง ๆ ที่เดือนต่อ ๆ ไปอาจจะตกงานหรือรายได้น้อย ทาง พม. จึงมองว่าการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากกว่า 

ขอบคุณภาพจาก: UNICEF Thailand/2021/Preechapanich

ทั้งนี้ พี่บอลยังกล่าวต่ออีกว่า หากแก้ไขปัญหาการตกหล่นของการรับสิทธิได้แล้ว ก็หวังว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินอุดหนุนจาก 600 บาทต่อไป ซึ่งหาก มิ.ย.นี้ ครม.อนุมัติการเสนอดังกล่าว ก็จะสามารถแก้ปัญหาเด็กตกหล่นได้ค่อนข้างมาก ที่เห็นชัดเจนคือปัญหาเด็กตกหล่นเนื่องจากการยื่นคำร้องที่ยุ่งยาก เพราะทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน แรกเกิดจนถึง 6 ปี จะได้รับเงินอุดหนุนทันที จากปัจจุบันมีเด็กได้รับเงินอุดหนุนอยู่ 70% ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ทำให้เด็กในประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด คนสามารถดูแลลูกได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพราะรัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำในเรื่องสวัสดิการเด็กในสังคมโลกอย่างแท้จริง

มาลุ้นกันค่ะว่าภายในเดือนนี้ ครม. จะอนุมัติมั้ย หากมีความเคลื่อนไหว ‘อีจัน’ จะอัปเดตให้ทราบ