มหากุศลใหญ่ ร่วมทอดผ้าป่า จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อทุกชีวิต : รพ.ราชวิถี

สาธุบุญใหญ่ “ทอดผ้าป่ามหากุศล” เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

ร่วมมหาบุญ เพื่อต่อชีวิตทุกชีวิต ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

อีจัน ขอเรียนเชิญทุกท่าน “ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล” ณ โรงพยาบาลราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

ซึ่งการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งบริการทางการแพทย์ที่ครบครัน มีการวางแผนการออกแบบการก่อสร้างอาคารภายใต้แนวคิด “การให้บริการได้เบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว” (One Stop Service) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Safety & Security)

ภายใน มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่และการใช้งานที่ชัดเจน เช่น มีการจัดพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและแยกพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภทตามความรุนแรง การทำให้รถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยให้เข้าถึงพื้นที่รักษาได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility) ตลอดจนยังสามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มชนหรือภัยพิบัติได้

และภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ จะมีศูนย์ผ่าตัดไฮบริด, ศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและไขสันหลัง, ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดฉุกเฉินครบวงจร, ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ไขสันหลัง สมองและหลอดเลือดสมอง, ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ, ศูนย์รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ, ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์ฝึกอบรมการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจำลองและการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมทั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนัก โดยภายในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้จะมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยได้ทั้งหมดประมาณ 190 เตียง นับว่าเป็นแหล่งบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน

โดยสามารถร่วมทำบุญ ด้วยการโอนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
051-3-01806-3 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ประเภทกระแสรายวัน ระบุวัตถุประสงค์ “ผ้าป่ามหากุศล”

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ