เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว ล่าสุดเสียหายแล้วกว่า 400 ไร่

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว  ล่าสุดเสียหายแล้วกว่า 400 ไร่

จากเหตุการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือดอยหลวงเชียงดาว เป็นดอยที่สูงอันดับ 2 ของประเทศไทย เกิดไฟป่าลุกไหม้มาต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 27มี.ค. 2562 จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถดับทะเลเพลิงนี้ได้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายฮักเชียงดาวทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ทั้งหมด 193 คน ได้ร่วมกันวางแผนและสนธิกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบด้วย

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน 30 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว จำนวน 30 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) จำนวน 10 นาย
- เจ้าหน้าที่ทหาร ร.7 พัน 2 จำนวน 30 นาย
- ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาว จำนวน 15 นาย
- อาสาสมัครป้องกันไฟป่าบ้านถ้ำ หมู่ 5 ตำบลเชียงดาว จำนวน 15 คน
- กลุ่มม่วนใจ๋เชียงดาว จำนวน 2 คน
- กลุ่มท่องเที่ยวเชียงดาว จำนวน 1 คน
- อุทยานแห่งชาติผาแดง จำนวน 10 นาย
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 10 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย 10 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง 10 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง 10 นาย
- สถานีควบคุมไฟป่าลำพูน 10 นาย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำการดับไฟ 5จุด และทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมแนวไฟ (ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร)
รวมถึงได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการบรรทุกน้ำจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มช่องทางในการดับไฟ โดยสามารถบรรทุกน้ำได้ทั้งหมด 17 เที่ยว เที่ยวละ 500 ลิตร
เฮลิคอปเตอร์ในการบรรทุกน้ำจากจนท.ทหาร หน่วยบินเฉพาะกิจควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 5เที่ยว

โดยสถานการณ์ไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่วันที่ 27-31 มี.ค. 2562 มีพื้นที่ป่าได้รับผลกระทบประมาณ 400 ไร่ นอกจากนี้ยังพบลิงวอกเพศผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ไฟป่าในครั้งนี้อีก 1 ตัว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co