ชาวโพธิ์ประทับช้าง วอนขอบริจาคปัจจัยสร้างเมรุ

ชาวโพธิ์ประทับช้าง วอนขอบริจาคปัจจัยสร้างเมรุ
ชาวโพธิ์ประทับช้าง วอนขอบริจาคปัจจัยสร้างเมรุ

ชาวโพธิ์ประทับช้าง วอนขอบริจาคปัจจัยสร้างเมรุ

ภาพจากอีจัน
ถึงผู้ใจบุญ ชาวบ้านโพธิ์ประทับช้าง วอนขอร่วมบริจาคปัจจัยในการก่อสร้าง เมรุ เพื่อเป็นกุศลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
เนื่องจาก เมรุ ของ วัดวังท่าโพ (วัดใหม่แสงมรกต) ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ชาวบ้านสร้างเอง ชำรุดจากการใช้งานมานานกว่า 40 ปี และเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกปี
ภาพจากอีจัน

ส่งผลให้เมรุเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิม จนไม่สามารถเผาศพได้มากว่า 2 ปี แล้ว ประชาชนในหมู่บ้านจึงต้องนำศพไปเผาวัด ที่หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งห่างกัน 5 กิโลเมตร ทำให้ไม่สะดวกในการประกอบพิธี และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีฐานะยากจน

ภาพจากอีจัน

โดยในขณะนี้พระสงฆ์และประชาชนในหมู่บ้านร่วมใจกันก่อสร้างเมรุหลังใหม่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน แต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากเมรุขนาดเล็กที่พอจะเผาศพได้ต้องใช้งบประมาณ 800,000 ถึง 1,000,000 บาท จึงเตรียมระดมทุนทอดผ้าป่ากับประชาชนในหมู่บ้านช่วงสงกรานต์นี้ เพื่อนำมาเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง และ วอนเชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมใจในการบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างเมรุ โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 610-0-78245-6 ชื่อบัญชี วัดวังท่าโพ เพื่อสร้างเมรุเผาศพ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co