แม่น้ำยม จ.พิจิตร กลางวันแห้งขอดจนเห็นผืนทราย มีสภาพใกล้เคียงทะเลทรายส่งผลกระทบระบบนิเวศ น้ำต้นทุนในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ

แม่น้ำยม จ.พิจิตร กลางวันแห้งขอดจนเห็นผืนทราย มีสภาพใกล้เคียงทะเลทรายส่งผลกระทบระบบนิเวศ น้ำต้นทุนในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ

ภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับสะท้อนให้เห็น ภาพของแม่น้ำยม ที่บริเวณบ้านวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางวันของแม่น้ำยมในพื้นที่ จ.พิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม ภาพของแม่น้ำยมเมื่อมองบนพื้นราบคล้ายใกล้เคียงกับทะเลทราย เนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้ำที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งลำน้ำ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ผืนทรายจะร้อนจัดคล้ายกับทะเลทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศในพื้นที่แม่น้ำโดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และ อำเภอโพทะเล ความยาว 127 กม. และจากสถานการณ์แม่น้ำยมที่ลดระดับและแห้งขอด ส่งผลกระทบระบบนิเวศและเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังมีการลงมือเพาะปลูกตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม รวมไปถึงน้ำในการอุปโภค และระบบนิเวศสัตว์น้ำที่จะขาดที่อยู่อาศัยจากน้ำที่แห้งขอด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co