สาธารณสุขอำนาจเจริญ เตือน ระวัง 7 โรค ระบาดช่วงหน้าร้อน เผย อันตรายถึงตาย

สาธารณสุขอำนาจเจริญ เตือน ระวัง 7 โรค ระบาดช่วงหน้าร้อน เผย อันตรายถึงตาย

ตามที่กรอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบน ว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยอาจทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ซึ่ง จ.อำนาจเจริญ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในโซนภาคตะวันออกเฉียเหนือ ต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนและร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังเสี่ยงต่อ 7 โรคอันตรายที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


น.พ.ประภาศ วีระพล นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เตือนประชาชนให้ระวังโรคที่จะทำให้เจ็บป่วยได้มากขึ้น ในช่วงที่อากาศร้อนจัดเช่นนี้ และมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยมากกว่าเดิม ทั้งอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า รวมไปถึง ฮีทสโตรกด้วย
ทั้งนี้มีการแบ่งโรค เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
  • 1.โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง คือ โรคฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด เป็นภาวะวิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันท่วงที
  • 2.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่มีการจุดไฟเผาตอซังข้าว
  • 3.โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน ได้แก่ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย
  • 4.โรคติดต่อที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอย่าง โรคไข้เลือดออก
  • 5.ภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน ได้แก่การจมน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากเด็กจะชวนกันไปเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนโดยลำพัง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิต
ภาพจากอีจัน

จึงฝากเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ หากมีอาการผิดปกติอย่าชะล่าใจ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ถ้าเจ็บป่วยแล้วมักมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ


ดูแลตัวเองและลูกหลานกันด้วยนะคะ จันเป็นห่วง เราจะผ่านร้อนนี้ไปด้วยกัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co